2014.05.24 Zmarł Ks. Jan Krzysztoń

24 maja 2014 roku w wyniku ciężkiej choroby zmarł ks. kan. mgr Jan Krzysztoń; proboszcz-misjonarz; ur. 25 września 1951 r., święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1975 roku. Pracował jako wikariusz w parafii w Kraśniku Fabrycznym, gdzie odkrył swoje misyjne powołanie. Idąc za głosem serca zgłosił swoją chęć wyjazdu i w 1987 roku wyruszył do Zambii. W tym miejscu, jak sam mówił, rozpoczął swoje drugie życie.
Do 2012 roku był proboszczem w Mpunde. Tam razem ze śp. ks. kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ głosił Ewangelię Jezusa Chrystus nie tylko słowem, ale także i czynem. Swoją posługą wobec potrzebujących przekazywał miłość i wiarę w Boga. Przed rokiem rozpoczął organizację życia duszpasterskiego w nowej parafii Chilumba.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie. W środę 28 maja o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa i następnie złożenie ciała na cmentarzu parafialnym.

Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia