Grupa z gminy Hyżne rozpoczęła zajęcia w Magurskim Parku Narodowym

Dziś uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem rozpoczęli swój pięciodniowy pobyt na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Jest to już czwarty z pięciu turnusów w ramach realizacji projektu „Misja Przyroda” – edukacja przyrodnicza w parkach narodowych.

Uczniowie szkół podstawowych z Jeżowego, Sokolnik i Huty Komorowskiej odbyli już swoje wyjazdy do parków narodowych i są w drugiej fazie realizacji projektu. Każda grupa po powrocie z parku narodowego winna opracować quest – wytyczyć nieoznakowany szlak na terenie swojej miejscowości lub w jej okolicy, umieszczając na jego trasie charakterystyczne miejsca. Celem II fazy projektu jest nie tylko praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczniów podczas zajęć odbytych w parkach narodowych, ale także zwrócenie im uwagi na to, że oni sami mogą promować swój region, choćby poprzez opracowanie trasy nieoznakowanej ścieżki edukacyjnej.

Na trasie questu turyści napotkają na liczne zagadki i łamigłówki, dzięki którym odkryją dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Questy to też sposób na dotarcie do ciekawych miejsc, które często nie są opisane w Internecie ani w żadnym przewodniku. Wszystkie prace uczniów zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pasjonatów questingu zachęcamy do systematycznego odwiedzania stron internetowych szkół biorących udział w projekcie. Liczymy na ciekawe questy!

  

Zofia Sumara

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Logo WFOŚiGW

 

 

Projekt został zainicjowany i jest współfinansowany ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Logo - Europejski Fundusz Rozowju Wsi Polskiej