2014.05.10 VI Posiedzenie Rady Programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

 VI Posiedzenie Rady Programowej Fundacji

im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

     W sobotę 10 maja br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbyło się VI Posiedzenie Rady Programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

     Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14:00 wspólną modlitwą, którą poprowadził Ksiądz Biskup Edward Frankowski, Prezes Zarządu Fundacji. Po wspólnej modlitwie, wszyscy udali się do jednej z sal Seminarium.

               Z ramienia Zarządu Fundacji, spotkanie poprowadził osobiście Bp Edward      Frankowski – prezes Zarządu Fundacji. Po powitaniu uczestników posiedzenia, tradycyjnie dalszą jego część poprowadził ks. Stanisław Cieślak SJ – członek Rady Programowej. Jak co roku czynnie w obradach uczestniczyło wielu znamienitych Gości. W sposób szczególny zauważono wypowiedzi pana Jana Wielińskiego – wieloletniego ambasadora RP na kraje afrykańskie, s. Oktawii Kozłowieckiej – Bratanicy Kardynała Adama Kozłowieckiego, Anny Jagodzińskiej z IPN Warszawa, ks. Jana Biedronia Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, ks. Leszka Pachuty Dyrektora Naczelnego Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, Genowefy Białkowski wspierającej działania Fundacji w Niemczech, Bogdana Romaniuka członka Zarządu W. Podkarpackiego.  Na szczególną uwagę zasługuje obecność Gościa z Kanady Pana Juliana Jachyry Cmolassowskiego, który utrzymuje stałe kontakty z rodziną Jerzego – brata Ks. Kardynała mieszkającą na stałe w Kanadzie. Pan Julian jest z wykształcenia i z zamiłowania historykiem. Z dużym wysiłkiem przygotował drzewo genealogiczne Rodziny Kozłowieckich. które w trakcie spotkania przekazał Seminarium Duchownemu w Sandomierzu. Pan Julian przygotował również, a następnie przekazał Fundacji szereg zachowanych zdjęć, filmów, wierszy poświęconych Rodzinie Kozłowieckich ( również swojego autorstwa ). Ta niesamowicie barwna postać została w dalszej części posiedzenia uhonorowana członkostwem Rady Programowej Fundacji. Duże zainteresowanie wzbudziła wypowiedź Pan Rafała Wieczyńskiego – reżysera filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Pan Rafał poinformował o premierze filmu dokumentalnego o pracy i życiu Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego we wrześniu tego roku, a także przedstawił stopień zaangażowania w produkcję filmu fabularnego. Anna Jagodzińska (IPN W-wa) przedstawiła postać swojego stryja, który był więźniem Dachau, korespondował z Ks. Kardynałem oraz jest autorem serii wykładów o martyrologii polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej, przedstawiła projekty przygotowywanych wystwa z okazji rocznicy wyzwolenia KL Dachau

        Na sali dało się również zauważyć przedstawicieli lokalnego życia gospodarczego, którzy na co dzień wspierają działania Fundacji.

       W trakcie posiedzenia Dariusz Bździkot, Sekretarz Zarządu, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji od ostatniego posiedzenia. Do głównych zadań zrealizowanych mijającym okresie zaliczył:

  1. 1.      Budowę alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej”. – oddano wrzesień 2013 r
  2. 2.      „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej – Etap I i II etap” – I 2014 r.
  3. 3.       „Wirtualne Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej” – XII 2013 r. W ramach jego realizacji, została stworzona platforma internetowa, do której mają dostęp użytkownicy z całego świata.
  4. 4.      „Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ”
  5. 5.      Plenerowy koncert zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej – 05.08.2013 r.
  6. 6.      Fundacja pozyskiwała środki na imprezy kulturalne mające charakter misyjny: II Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic” (28 września 2013 roku) – projekt realizowany przez Fundację; Organizacja VI Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ (29 września 2013 roku) – projekt realizowany przez Fundację

Aktualnie trwa:

1. rewitalizacja parku z nasadzeniami drzew, krzewów i bylin – zakończenie: VI 2014  r.;  dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

  1. 2.  realizacja dotacji z Min. Kult. i Dz. Nar. na „Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej” 

 3. realizacja dotacji Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na druk 500 szt. „Genealogii Rodu Kozłowieckich” autorstwa ks. prof. L. Grzebienia SJ .85% nakładu będzie rozesłana do uczelni i bibliotek Podkarpacia, 15% pozostanie do dyspozycji biblioteki Muzeum Kard. A  Kozłowieckiego SJ

  1. 4.  Realizacja projektu „Misja przyroda” z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi z W-wy, WFOŚ z Rzeszowa oraz naszą Fundację jako koordynatora Projektu. Na „zielone szkoły” w Bieszczady (Krępna, Ustrzyki Górne ) na pięciodniowe turnusy uda się w terminie 12.05-13.06.2014 r. 200 dzieci z 5-ciu szkół podstawowych z: Huty Komorowskiej, Jeżowego, Gorzyc, Hyżnego oraz Krępnej ( ze strony szkół wyjazdy są bezkosztowe);

5. Osobny rozdział stanowi praca Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, gdzie obok oprowadzania zwiedzających, Muzeum organizuje już cyklicznie wystawy sezonowe, w plenerze, konkursy i zajęcia z dziećmi i z młodzieżą, spotkania formacyjne, spotkania z misjonarzami, wolontariuszami misyjnymi. Muzeum pośredniczymy w adopcji serca dzieci z Zambii, organizuje majówki w muzeum, noce muzeum, wakacje, ferie w muzeum. W omawianym okresie Muzeum odwiedziło ok. 6530 osób.

        Niezapomnianym przeżyciem była dla członków Fundacji  Pielgrzymka do Zambii w październiku 2013r. Podczas udziału w uroczystościach otwarcia wystawy  „Z otwartymi dłońmi” w Muzeum Narodowym w Lusace z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych Zambii, a także Premiera RP, udziału we wszystkich spotkaniach, prowadzonych rozmowach, uczestniczący w Pielgrzymce mieli świadomość, że biorą udział w bardzo ważnych wydarzeniach dla całej Zambii. Były komentowane one zarówno przez prasę jak i telewizję zambijską. Dzięki pracy misyjnej Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego oraz pracy wszystkich polskich misjonarzy, biorący udział w wyjeździe do Zambii namacalnie doświadczyli jak bardzo wielkim szacunkiem Zambijczycy otaczają Polskę i Polaków. Poprzez rozmowy z Misjonarzami, Wolontariuszami, pobycie w Kasisi, gdzie nasze siostry tak wspaniale prowadzą jeden z wielu w Zambii sierocińców, mogliśmy odczuć klimat i trud pracy misjonarza. Kasisi jest wioską misyjną. Dom dziecka prowadzony przez polskie siostry zakonne niemal od 100 lat jest największą tego typu placówką w Zambii. Od lat 20. XX wieku prowadzą go polskie siostry zakonne. W prasie zambijskiej polskie siostry z Kasisi nazywane są „Aniołami z Kasisi”.

            Na zakończenie sprawozdania Dariusz Bździkot serdecznie podziękował Bp Krzysztofowi Nitkiewiczowi – Ordynariuszowi Diecezji Sandomierskiej a zarazem Członkowi Zarządu Fundacji i Bp Edwardowi Frankowskiemu, wszystkim aktywnie współpracującym z Fundacją w realizacji podejmowanych zadań za cenne wskazówki, podpowiedzi i wszelką pomoc.

           W dalszej części spotkania, ks. Daniel Koryciński – Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji sandomierskiej zdał relację z działalności Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. W swej wypowiedzi nakreślił główne akcje realizowane w Diecezji: „Klucze dla Afryki”, Makulatura dla Afryki”. Dzięki aktywności ks. Daniela w Diecezji wzrosła liczba szkolnych kół misyjnych, wzrosła liczba adopcji serca. Zdał relację ze spotkania kolędników misyjnych. na uwagę zasługuje fakt, iż stale utrzymywany jest kontakt z rodzicami misjonarzy pracującymi poza granicami naszego kraju. Ks. Daniel przedstawił również zainteresowanie osobą Kardynała przez Krajowe Dzieła Misyjne. Zwrócił uwagę na znaczenie współpracy Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Fundacji „Serce bez granic”.

      Spotkanie zwieńczyła merytoryczna dyskusja, podczas której głos zabierali zarówno członkowie Rady Programowej jak i przybyli Goście.

Na koniec VI Posiedzenia Rady Programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” swego błogosławieństwa zebranym udzielił Prezes Zarządu Fundacji Bp Edward Frankowski

Przygotował: Dariusz Bździkot

Niżej prezentujemy fotorelację z tego wydarzenia.

Zobacz zdjęcia