Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w posiadaniu niezwykłych dokumentów

 

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ jest w posiadaniu niezwykłych dokumentów. 14 maja 2014 r. w Krakowie, Dyrektor Muzeum Dariusz Bździkot (Sekretarz Zarządu Fundacji), Roman Gurdak (Członek Rady Programowej Fundacji) i Katarzyna Cesarz (Kustosz Muzeum) otrzymali w darze od Ks. profesora Ludwika Grzebienia SJ niezwykły prezent: 35 teczek dokumentów, w tym jedną teczkę map i świadectw rodziny Kozłowieckich.

 

Dokumenty i skany dokumentów z przełomu XVIII, XIX i XX wieku posiadają ogromną wartość. Ważny jest też fakt, że dokumentacja ta została przekazana Ks. Profesorowi między innymi przez Zofię Kozłowiecką i s. Oktawię Kozłowiecką – bratanice Kardynała oraz Juliana Franciszka Jachyrę Cmolassowskiego z Kanady.

 

Przekazane przez Ks. prof. L. Grzebienia SJ, wieloletniego przyjaciela Księdza Kardynała, dokumenty i pamiątki ogromnie wzbogacą naszą wiedzę o rodzinie Kozłowieckich, a także wydatnie powiększą zasoby archiwum tej rodziny w Muzeum w Hucie Komorowskiej. Do dokumentacji Ks. Ludwik dołączył również swoją książkę pt. ,,Jezuici Polscy w Australii”. 

nowedokumenty

Przed wydawnictwem WAM w Krakowie – moment przekazania dokumentów przez Ks. prof. Ludwika Grzebienia SJ przedstawicielom Fundacji i Muzeum: Dariuszowi Bździkotowi i Romanowi Gurdakowi

Fot. K. Cesarz

Wśród przekazanych pism i dokumentów można znaleźć liczną korespondencję pomiędzy rodzinami i znajomymi Kozłowieckich, pocztówki i wizytówki. Jednymi z ciekawszych są dokumenty rodu Kozłowieckich i rodów spokrewnionych: Biblioteka Ossolineum rkpsy 17932 i 17933. Dar Ireny Kozłowieckiej z Poznania. Potwierdzenie szlachectwa Michała Kozłowieckiego 1804, ,,Jan Marian Włodek, Dolańscy h. Korab 1747-1979, Kraków 1993, maszynopis zdeponowany w redakcji Polskiego Słownika Biograficznego w Krakowie. Jak pisze profesor Grzebień w opisie ,,Opracowanie bardzo cenne, choć dla Kozłowieckich nie jest ścisłe. Nie wymienia też Jana Franciszka Dolańskiego, brata Balbiny Dolańskiej”.

W przekazanym zbiorze znajdujemy „Podziękowanie Kierownictwa Odnowienia Zamku na Wawelu (30 000 mp)” z 1921 roku z podpisem: Adolf Szyszko-Bohusz.

 

Wśród cennych dokumentów przekazanych Muzeum w Hucie Komorowskiej należy wymienić:

 • Statut Fundacji Naukowo-Wychowawczej imienia Adama Kozłowieckiego i Marii z Janochów Kozłowieckiej w Hucie Komorowskiej, odpis, Kolbuszowa, 1 lipca 1931;
 • Akt Fundacyjny Naukowo-Wychowawczej imienia Adama Kozłowieckiego i Marii z Janochów Kozłowieckiej w Hucie Komorowskiej, odpis, Kolbuszowa, 1 lipca 1931;
 • Akta adwokata dr Władysława Borszewskiego w Poznaniu, w sprawie Fundacji im. Kozłowieckich, rok założenia 1935, tom IV;
 • Sprawozdania administracyjne i rachunkowe Kuratora Fundacji, oraz załączniki (m.in. wykaz wyrobu i wypalania cegły, tartak w Brzostowej Górze, tartak w Hucie Komorowskiej, spis budynków: pałacu, leśnictwo Huta, folwark Brzostowa Góra, gajówki w Komorowie i Hucie, korespondencja Adama Kozłowieckiego (lata 30-te);
 • Mapy katastralne majątków – kopie: Brzostowa Góra, Huta Komorowska, Komorów (1928), Majdan (1927), Wola Rusinowska (1928), Szkic sytuacyjny obwodu łowieckiego „Góry”, Szkic sytuacyjny obwodu łowieckiego „Brzeziny”, Przepust betonowy pod szosą (1930), Szkic uregulowanego potoku „Murynia” w Brzostowej Górze, Sokolniki Małe

i wiele innych dokumentów, które obecnie są spisywane, archiwizowane i dygitalizowane w Muzeum. Powyższe dokumenty mają ogromną wartość historyczną nie tylko dla badaczy historii Gminy Majdan Królewski.

 

Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień od 2007 r., będąc członkiem Rady Programowej, stale wspiera i pomaga Fundacji im Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”. Dzięki jego zbiorom wydano wiele pozycji poświęconych Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ. Ks. profesor Ludwik jest autorem albumów pt. Serce bez granic Obywatel Świata, Apostoł Afryki, Rodak z Huty Komorowskiej Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki SJ 1911-2007. (2008, 2010) z licznymi zdjęciami i ciekawymi opisami. Aktualnie przygotowywana jest do druku jego „Genealogia Rodu Kozłowieckich”. Dzięki jego merytorycznej pomocy stworzono poprzednią i obecną wystawę stałą w Muzeum w Hucie Komorowskiej, a także kilka wystaw, które odwiedziły wiele miejsc na świecie (aktualnie wystawa ,,Z otwartymi dłońmi” eksponowana jest w Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii). Ks. prof. Ludwikowi Grzebieniowi SJ wyrażamy ogromny szacunek i wdzięczność nie tylko za przekazane zbiory, ale za wszelkie okazałe dobro.

 

K. Cesarz

 

 

 

 

Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ (ur. 15 sierpnia 1939 r. w Tułkowicach k/Strzyżowa) – jezuita, rektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie w latach 2004 – 2010.

Ludwik Grzebień wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 8 sierpnia 1956 r. w Starej Wsi, święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1967 roku w Warszawie. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1961–1964), teologię na Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie (1964–1968) oraz historię w Instytucie Historii Kościoła KUL (1967-1970). W 1971 uzyskał tytuł doktora historii Kościoła, w 1978 tytuł doktora habilitowanego teologii w zakresie historii Kościoła, a w 1990 tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

Pracował jako asystent przy katedrze nauk pomocniczych historii Kościoła KUL (1972-1973) i prowadził wykłady z zakresu historii Kościoła w ATK w Warszawie (1979–1982). Był dyrektorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie (1981-1985). Od 1985 wykładał metodologię i metodykę pracy naukowej na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, gdzie w latach 1988–1994 pełnił urząd dziekana. Był pracownikiem naukowym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kierował Biblioteką Pisarzy Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Współpracuje z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego. Opublikował ponad 750 prac naukowych, głównie z dziedziny historii zakonu, w tym 9 książek, m.in.:

 • Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII w., Lublin 1975.
 • Pionierski trud misjonarzy słowiańskich 1881-1969. Wśród ludu Zambii, t. 1, Kraków 1977.
 • Burzliwe lata Polonii amerykańskiej, Kraków 1983.
 • Chyrowiacy, Kraków 1990.
 • Dzieje parafii dobrzechowskiej, Kraków 1995.
 • Red. Słownik polskich teologów katolickich, t. 5-7.
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, Oprac. Ludwik Grzebień i inni, Kraków 1996.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Grzebie%C5%84