Projekt edukacyjny „Misja Przyroda” – edukacja przyrodnicza w Parkach Narodowych – PODSUMOWANIE

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – uczniowie wybranych szkół podstawowych z województwa podkarpackiego mieli okazję poznać przyrodę swojego regionu oraz odkrywać sekrety polskich Parków Narodowych – wszystko w formie zabawy i gier edukacyjnych w ramach realizowanego przez Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” we współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej projektu edukacyjnego „Misja Przyroda” – edukacja przyrodnicza w Parkach Narodowych, który został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

„Misja Przyroda” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w szkole w tematykę projektu, udali się na pięciodniowe zajęcia do wybranego Parku Narodowego na terenie Podkarpacia. Wcielali się w rolę odkrywców i badaczy, biorąc udział w grach oraz zabawach edukacyjnych. Podczas zajęć uczniowie poznali walory przyrodnicze wybranego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy, odkrywali przyrodę swojego regionu, dzięki czemu szybciej i chętniej przyswajali wiedzę o środowisku naturalnym. Jak mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: „Misja Przyroda” to projekt, którego celem jest przekazanie młodym ludziom wiedzy o ekologii i otaczającej ich przyrodzie w sposób, który ich zaciekawi i zainteresuje. Istotą projektu jest także, a może przede wszystkim, zwrócenie uwagi uczniów szkół podstawowych na otaczające ich środowisko naturalne oraz zachęcenie do włączenia się w jego ochronę i promowanie dziedzictwa przyrodniczego własnego regionu – dodaje.

 

Zajęcia dla uczniów zostały poprzedzone szkoleniem metodycznym dla nauczycieli i pracowników dydaktycznych Parków Narodowych, które odbyło się w terminie 10-12 kwietnia br. Podczas szkolenia nauczyciele zapoznali się z założeniami projektu oraz przygotowanymi na jego potrzeby materiałami dydaktycznymi. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i parkach były realizowane w okresie od maja do czerwca br. Po powrocie z Parku Narodowego, uczniowie mieli za zadanie opracować quest, którego celem było zaprezentowanie walorów przyrodniczych ich najbliższej okolicy. Najciekawsze prace zostaną wkrótce opublikowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

 

13 czerwca br. ostatnia grupa zakończyła zajęcia w ramach projektu „Misja Przyroda”, w którym uczestniczyło 177 uczniów i 20 nauczycieli z sześciu szkół podstawowych z terenu Podkarpacia:

  • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jeżowem Centrum (pobyt na terenie Magurskiego Parku Narodowego w dniach 12-16 maja 2014) – gmina Jeżowe
  • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim (pobyt na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w dniach 19-23 maja 2014) – gmina Majdan Królewski
  • Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach (pobyt na terenie Magurskiego Parku Narodowego w dniach 19-23 maja 2014) – gmina Gorzyce
  • Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem (pobyt na terenie Magurskiego Parku Narodowego w dniach 26-30 maja 2014) – gmina Hyżne
  • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krempnej (pobyt na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w dniach 9-13 czerwca 2014) – gmina Krempna

 

 

 

Za pomoc w organizacji wyjazdów i realizacji całego projektu serdecznie dziękujemy:

– Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: Panu Prezesowi Markowi Zagórskiemu – za zaproszenie do projektu, Panu Krzysztofowi Lipińskiemu i Pani Edycie Kozdroń – za cenne rady, wskazówki, życzliwość i dzielenie się doświadczeniem

– Dyrekcji i Pracownikom Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w szczególności Pani Grażynie Holly, Pani Beacie Szary (Pani Beacie dodatkowo za bycie przewodnikiem podczas zwiedzania atrakcji turystycznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego), Pani Magdalenie Prajsnar, Pani Barbarze Ćwikowskiej i Panu Cezaremu Ćwikowskiemu

– Dyrekcji i Pracownikom Magurskiego Parku Narodowego, w szczególności Pani Magdalenie Kuś i Pani Urszuli Olchawa

– Osobom prowadzącym szkolenie dla nauczycieli: Panu Andrzejowi Bidermanowi, Panu Marcinowi Guzik z Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Pani Beacie Kunc z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

– Ośrodkowi Wypoczynkowemu „Pod Jodłą” w Krempnej za obsługę grup z gminy Jeżowe, Gorzyce i Hyżne

– Pracownikom Zajazdu Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych za obsługę grupy z gminy Majdan Królewski i grupy z gminy Krempna

– Przewodnikowi grup z gminy Jeżowe, Gorzyce i Hyżne, który przybliżał atrakcje turystyczne Magurskiego Parku Narodowego: Panu Ryszardowi Augustyn

– Przewoźnikom:

  • Firmie „Michael” ze Świerchowej
  • Firmie Pana Jana Kopcia z Nowej Dęby
  • Firmie Grześ z Lutowisk
  • Firmie SOLINA TRAVEL
  • Firmie AGMAR z Dubiecka

 

 

Dariusz Bździkot

Sekretarz Zarządu Fundacji

 

 

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Podczas zajęć w Bieszczadzkim Parku Narodowym

 

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Uczestnicy projektu z pamiątkowymi certyfikatami

 

 

 

 

Logo WFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

 Logo - Europejski Fundusz Rozowju Wsi Polskiej

Projekt został zainicjowany i jest współfinansowany ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej