2014.07.04 Piąta rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza

5. rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza

 

Dziś przypada piąta rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. 13 czerwca 2009 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Nitkiewicza biskupem diecezjalnym Diecezji Sandomierskiej. 4 lipca 2009 roku przyjął święcenia biskupie i odbył ingres do bazyliki katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Głównym konsekratorem był Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, zaś współkonsekratorami Józef Życiński, Arcybiskup Metropolita Lubelski, i Sławoj Leszek Głódź, Arcybiskup Metropolita Gdański. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Misericordias Domini cantabo” (Będę wysławiał Boże Miłosierdzie).

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz został Przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu, a także Członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej. Objął również funkcję Konsultora Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

Z okazji przypadającej dzisiaj rocznicy przyjęcia sakry biskupiej Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” składa na ręce Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza życzenia wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia i sił w dalszej posłudze duszpasterskiej.