Sukces uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej i uczniów Szkoły Podstawowej w Krempnej w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Misji Przyroda” ciąg dalszy

Z radością informujemy, że uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej zajęli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie, którego organizatorem była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Konkurs był częścią projektu edukacyjnego „Misja Przyroda”, który składał się z dwóch etapów: wyjazdu i uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie jednego z dwóch podkarpackich Parków Narodowych oraz zajęć po powrocie z parku, w ramach których uczniowie mieli za zadanie samodzielnie opracować quest, czyli wytyczyć szlak na terenie swojej miejscowości lub w jej okolicy. To właśnie questy były przedmiotem konkursu.

Partnerem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na Podkarpaciu była Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Projekt obejmował organizację pięciu turnusów, których uczestnikami byli uczniowie wybranych szkół podstawowych z terenów wiejskich: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej (I miejsce w konkursie), Szkoły Podstawowej w Krempnej (wyróżnienie), Szkoły Podstawowej w Jeżowem Centrum, Szkoły Podstawowej w Hyżnem i Szkoły Podstawowej w Sokolnikach.

W roku bieżącym, komisja konkursowa przyznała nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Drugie wyróżnienie otrzymali uczniowie z Małopolski. Sam wynik konkursu to niewątpliwy sukces uczestników projektu „Misja Przyroda” z Podkarpacia!