Zapraszamy do Muzeum na spotkanie z wolontariuszką misyjną – lekarką pracującą w Zambii – 9 września 2014, godz. 12:00

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej serdecznie zapraszają na spotkanie z Panią Eweliną Podolec – lekarką, wolontariuszką misyjną w Zambii. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 9 września 2014 r. o godz. 12:00.

 

 

 

Poniżej zamieszczamy informacje o Pani Ewelinie:

Ewelina Podolec jest lekarzem stażystą w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W 2013 roku, po skończeniu studiów, we współpracy z Polską Misją Medyczną wyjechała do Afryki. W ramach programu Wolontariat Polska Pomoc realizowała projekt „Misja Medyczna w Zambii”. Podczas 3-miesięcznego pobytu wspólnie z drugą wolontariuszką zajmowały się diagnostyką i leczeniem pacjentów, a także edukacją prozdrowotną. Pracowały na przedmieściach stolicy Zambii, Lusaki, przy parafii Chrystusa Odkupiciela w Makeni, prowadzonej przez polskich księży misjonarzy. Mieszkańcy tego terenu to w ogromnej większości ludzie żyjący na granicy ubóstwa. Dostęp do płatnej służby zdrowia jest znacznie ograniczony, a często niemożliwy. Przyjazdy wolontariuszy, jak również opieka miejscowej organizacji Home Basic Care są często dla tych ludzi jedyną okazją otrzymania pomocy medycznej. Czas spędzony na misjach, poza rozwijaniem i wykorzystywaniem wiedzy medycznej, był także okazją do poznania zwyczajów, kultury oraz problemów życia codziennego Zambijczyków. Obecnie, zachęcona doświadczeniami z realizacji projektu, Pani Ewelina przygotowuje się do jego kontynuacji i w październiku 2014 roku ponownie wyrusza do Afryki.