Deklaracja o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rzeszowie a Szpitalem im. Kard. Kozłowieckiego w Lusace w Zambii podpisana

W środę 1 października 2014 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie doszło do podpisania deklaracji o współpracy pomiędzy podkarpacką placówką a Szpitalem im. Kard. Adama Kozłowieckiego w Lusace w Zambii.


Szpital im. Kard. Kozłowieckiego działa od 6 marca 2013 r. Jednogłośną decyzją członków Konferencji Episkopatu Zambii został nazwany imieniem wielce zasłużonego misjonarza z Podkarpacia, Kardynała Kozłowieckiego. Personel szpitala liczy w sumie 24 pracowników – 19 wykwalifikowanych i 5 pomocniczych członków personelu. Na chwilę obecną w szpitalu funkcjonują: pokoje zabiegowe, laboratorium, apteka szpitalna, oddział stomatologiczny, radiologia i fizjoterapia.

Nawiązanie współpracy było możliwe dzięki wsparciu Zarządu Województwa Podkarpackiego, który wyraził zgodę na podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy placówką z Podkarpacia a zambijskim szpitalem. Zarząd Województwa podczas wczorajszego uroczystego podpisania deklaracji o współpracy reprezentował Pan Bogdan Romaniuk, który w ubiegłym roku odwiedził szpital w Lusace. To właśnie podczas ubiegłorocznego spotkania narodził się pomysł wsparcia placówki, która w swoim zamyśle ma być pierwszym w historii Zambii szpitalem narodowym, oferującym pomoc osobom najuboższym i marginalizowanym.

Podczas wczorajszego spotkania wyrazy wdzięczności zostały także złożone za ręce Pana Witolda Wiśniewskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, który bardzo przychylnie i otwarcie podszedł do pomysłu współpracy i wyraził nadzieję, że będzie się ona rozwijać pomyślnie dla dobra obu placówek, które mogą się nawzajem wiele od siebie nauczyć – podkarpacka placówka w zakresie chorób tropikalnych, natomiast Szpital im. Kard. Kozłowieckiego może otrzymać pomoc np. w zakresie szkolenia i wymiany personelu. Fundację podczas podpisania deklaracji o współpracy reprezentował Pan Dariusz Bździkot – Sekretarz Zarządu Fundacji i p.o. Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

Delegacja reprezentująca Szpital im. Kard. Kozłowieckiego przybyła do Polski na zaproszenie Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” z okazji uroczystości VII Dni Kard. Kozłowieckiego. Członkami delegacji były: s. Matilda Mubanga – Narodowa Koordynatorka ds. Zdrowia z ramienia Konferencji Episkopatu Zambii oraz Pani dr Agatha Lloyd – Dyrektor Szpitala im. Kard. Kozłowieckiego w Lusace.

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…