50. rocznica niepodległości Zambii – wkład Kard. Kozłowieckiego w uzyskanie przez dawną Rodezję Północną pełnej suwerenności

Dziś przypada 50. rocznica niepodległości Zambii
(24 października 2014 r.)

24 października 1964 r. Rodezja Północna (kolonia brytyjska) stała się niepodległym państwem. Ważną rolę w procesie uzyskiwania przez ten kraj niepodległości odegrał Kenneth D. Kaunda, późniejszy prezydent tego kraju, który w 1959 r. został uwięziony w Salisbury, a na jego prośbę polscy misjonarze – a Kozłowiecki osobiście – opiekowali się jego liczną rodziną.

Kardynał Adam Kozłowiecki SJ odegrał dużą rolę w okresie uzyskiwania przez Rodezję Północną pełnej suwerenności i jest uważany za jednego z ojców niepodległej Republiki Zambii, za co został odznaczony Zambijskim Orderem Wolności.

Ze względu na swoją pracę misyjną i działalność społeczną, Kardynał Kozłowiecki jest pamiętany w Zambii jako wielki przyjaciel tego kraju. Ksiądz Kardynał przyjął obywatelstwo zambijskie – był naturalizowanym obywatelem Zambii, gdzie uważany jest za „swojego”.

W dniu 50. rocznicy uzyskania przez Zambię pełnej suwerenności należą się jej gratulacje i życzenia, aby trud włożony przez Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, i inne osoby zabiegające o jej wolność i niepodległość, stanowił wzór dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Marsz Niedożywienie

Kardynał Adam Kozłowiecki SJ i pierwszy Prezydent Zambii, Kenneth D. Kaunda, podczas Marszu „Niedożywienie”

Fot. Archiwum Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

 

 

Przemówienie podczas marszu

Kozłowiecki przemawia podczas Marszu „Niedożywienie”; pierwszy z lewej: Prezydent Kenneth D. Kaunda

Fot. Archiwum Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

 

 

Spotkanie z opozycją

Spotkanie Kozłowieckiego z opozycją polityczną

Fot. Archiwum Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

 

 

Herb Zambii

Herb Zambii

Archiwum Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”