Tydzień Misyjny: Mali misjonarze w Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Raniżowie i Opatowie

Niedziela Misyjna w Opatowie

19 października 2014 r. w Parafii św. Marcina w Opatowie uroczyście obchodzono ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY, który rozpoczął TYDZIEŃ MISYJNY.

Światowy Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne czyny w wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych.

Podczas tych dni powinniśmy pamiętać o pięciu celach im przyświecających:

  1. Potrzebie gorącej modlitwy o rozwój Królestwa Chrystusa na świecie.
  2. Trosce o zrozumienie przez wiernych potrzeb misyjnych.
  3. Ożywieniu gorliwości misyjnej kapłanów i wiernych.
  4. Możliwości lepszego poznania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
  5. Konieczności ofiar materialnych na rzecz misji.

Dzieci z koła misyjnego, działającego już czwarty rok przy parafii św. Marcina w Opatowie, również włączyły się w obchody Niedzieli Misyjnej.

Jak Opatów wspiera misje? Dzieci przygotowały oprawę uroczystej Mszy św., podczas której modliły się za misje i misjonarzy. Po Mszy św. rozprowadzano wśród parafian różańce misyjne. Są one wykonane w 5 kolorach. Każdy kolor symbolizuje inny kontynent. I tak: kolor biały – Europę; czerwony – Amerykę; zielony – Afrykę; niebieski – Australię i Oceanię; żółty – Azję. Dużą popularnością cieszyły się rozdawane obrazki o tematyce misyjnej oraz karty pocztowe, naklejki i kalendarzyki. Cały dochód z tej akcji został przekazany na misje.

W środę w intencji misji odmówiono różaniec w 5 językach: włoskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim. Podczas rozważań różańcowych pamiętano o misjonarzach, wolontariuszach i naszych rówieśnikach z krajów misyjnych.

Podsumowaniem obchodów Tygodnia Misyjnego jest audycja nagrana w Radiu Opatów, która propaguje tematy misyjne wśród mieszkańców miasta i regionu. Jest to również wkład w misyjną działalność.

Jadwiga Kupis

 

 

W Tygodniu Misyjnym, przeżywanym pod hasłem „Z Ewangelią do narodów”, dzieci z grupy misyjnej z Gorzyc odwiedziły Kurię Diecezjalną w Sandomierzu. Przekazując krótkie przesłanie ewangeliczne, zachęcały do modlitwy za swoich rówieśników z krajów misyjnych. Bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, obdarował małych misjonarzy słodkimi prezentami i zachęcał do dalszej formacji i modlitwy za ich rówieśników. Dzieci odwiedziły także Bp Edwarda Frankowskiego i wszystkie agendy kurialne, przekazując orędzie radości z głoszenia Ewangelii.

Beata Kocur

P1150979

Podczas spotkania z Bp Krzysztofem Nitkiewiczem, Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej, dzieciom towarzyszył Ks. Daniel Koryciński, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji

P1160016

Spotkanie z Bp Edwardem Frankowskim

P1160044

Spotkanie z Ks. Bogdanem Krempa, Dyrektorem Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

 

 

Raniżów w Tygodniu Misyjnym

W Raniżowie w Tygodniu Misyjnym przeprowadzone zostały katechezy o charakterze misyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzieci z przedszkola wzięły udział w inscenizacji misyjnej pt. „Wiele jest serc”. Koło Misyjne, działające przy parafii i szkole, zorganizowało sprzedaż bransoletek, wykonanych własnoręcznie z kolorowych sznurków – dochód z tej akcji został przeznaczony na pomoc dzieciom w Afryce na tzw. „adopcję serca”. Podjęto także akcję zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci na Ukrainie.

Grupa Misyjna prowadzi różaniec w kościele parafialnym w intencji misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych i wspiera ich duchowo.

Katarzyna Kołodziej

DSC_0027

DSC_0038

DSC_0047