„Zaduszki misyjne”: wspomnienie o śp. Ks. prałacie Janie Krzysztoniu – relacja z uroczystości w dniu 10.11.2014 r.

W pierwsze „Zaduszki misyjne”, zorganizowane przez Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, wspominano śp. Ks. prałata Jana Krzysztonia – misjonarza, oddanego przyjaciela Kard. Kozłowieckiego, któremu pośmiertnie przyznano Statuetkę „ZASŁUŻONY DLA MISJI – SERCE BEZ GRANIC”. Ks. Jan zmarł 24 maja 2014 r.

W dniu 10 listopada 2014 r. w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim została odprawiona Msza św. w intencji śp. Ks. Jana. Mszy św. przewodniczył Bp Edward Frankowski w koncelebrze z Ks. Romanem Dylągiem – proboszczem parafii w Majdanie Królewskim, Ks. Danielem Korycińskim – Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej oraz Ks. Leszkiem Biłasem – wikariuszem parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie, rodzinnej parafii śp. Ks. Jana. Ks. Leszek Biłas jest ponadto Koordynatorem Wspólnoty Ojca Pio w Diecezji Sandomierskiej. We Mszy św. udział wzięli także kapłani z Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”: Ks. prałat Władysław Włodarczyk oraz Ks. Marek Flis.

W „Zaduszkach misyjnych” uczestniczył również Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, jeden z Fundatorów Fundacji „Serce bez granic”; Dariusz Bździkot – p.o. Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej; wierni z parafii w Majdanie Królewskim oraz osoby reprezentujące Fundację „Serce bez granic”.

Co szczególnie cieszy, w uroczystościach, w ramach których pośmiertnie przyznano Ks. prałatowi Janowi Krzysztoniowi Statuetkę „ZASŁUŻONY DLA MISJI – SERCE BEZ GRANIC” udział wzięła jego rodzina, m.in. jego siostry: Maria, Michalina i Aniela, oraz parafianie z Godziszowa. Przed Mszą św. został wyświetlony film dokumentalny autorstwa Julity i Rafała Wieczyńskich, nagrany podczas pogrzebu misjonarza w dniu 28 maja 2014 r.

Wspominając śp. Ks. Jana, Bp Edward Frankowski podkreślił, że był on niezłomnym misjonarzem – kapłanem, który miał silną i głęboką wiarę oraz wielką miłość dla ludzi, z którymi pracował. Ksiądz Biskup pokreślił także, że Kardynał Kozłowiecki bardzo cenił Ks. Jana, z którym pełnił posługę na parafii w Mpunde (1992-2007), gdzie Ksiądz Kardynał był wikariuszem a Ks. Jan Krzysztoń – proboszczem.

Ks. prałat Jan Krzysztoń tak wspominał Kardynała Kozłowieckiego w swoim artykule z 2013 r.: „Mpunde. Skrzyżowanie dróg i znak informujący o misji, szkole i szpitalu. Przy drodze pełno pobudowanych sklepów, kręcą się ludzie, z kilku miejsc słychać muzykę, widzę samochody jadące jeszcze dalej, niż misja w Mpunde. Mijam domy nauczycieli, tak ze szkoły podstawowej, jak i średniej. Patrzę na kościół i dziękuję za moje lata tutaj w Mpunde. Brama jest otwarta, więc wjeżdżam na podwórze nie wysiadając z samochodu. Pamiętam, jak kiedyś stał tu Kardynał Adam i czekał na mój powrót z kaplic. Otwierał i zamykał bramę, potem pomagał wnosić moje rzeczy. Miał różaniec w ręku, by nie marnować czasu.” Jak powiedział Ks. Daniel Koryciński podczas „Zaduszek misyjnych”: „Wierzymy, że Ksiądz Kardynał czekał na Księdza Jana także po śmierci, by otworzyć mu bramę w niebie”.

 

Po Mszy św. Ksiądz Biskup przekazał na ręce sióstr śp. Ks. Jana oraz Ks. Leszka Biłasa z parafii w Godziszowie Statuetkę „ZASŁUŻONY DLA MISJI – SERCE BEZ GRANIC”. Zebrani obejrzeli także wywiad audio-video, nagrany podczas wizyty Ks. prałata Jana Krzysztonia w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej w dniu 8 sierpnia 2013 r.

„Zaduszki misyjne” zakończył występ Magdaleny Bąk, Laureatki III edycji Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej im. Kard. Kozłowieckiego, która wykonała utwór „Anioł Stróż”, przy akompaniamencie scholi parafialnej z Majdanu Królewskiego.

 

Zdjęcie na stronę

fot. Robert Wilk

DSC02999

Statuetkę „ZASŁUŻONY DLA MISJI – SERCE BEZ GRANIC” odebrały z rąk Biskupa Edwarda Frankowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, siostry śp. Ks. prałata Jana Krzysztonia oraz Ks. Leszek Biłas, który reprezentował duchowieństwo rodzinnej parafii Ks. Krzysztonia

 fot. Archiwum Fundacji

 

Z okazji „Zaduszek misyjnych” została przygotowana wystawa poświęcona śp. Ks. prałatowi Janowi Krzysztoniowi, którą do 30 listopada 2014 r. można obejrzeć w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Wystawę opracował Robert Wilk, wykorzystując własne zdjęcia, zdjęcia autorstwa Julity i Rafała Wieczyńskich oraz materiały pochodzące z Archiwum Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

Wystawa

 fot. Robert Wilk


Statuetka „ZASŁUŻONY DLA MISJI – SERCE BEZ GRANIC”

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” od 2011 r. przyznaje Statuetkę „Serce bez granic” im. Kardynała Kozłowieckiego osobom duchownym i świeckim, zasłużonym na rzecz misji.

Do tej pory to szczególne wyróżnienie otrzymali:

 • Kard. Medardo Joseph Mazombwe – były Metropolita Lusaki;
 • Bp Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej;
 • Jan Wieliński – były Ambasador Polski w Zimbabwe;
 • dr Wanda Błeńska, lekarka i misjonarka nazywana „Matką Trędowatych”, która przez ponad 40 lat leczyła chorych na trąd w Ugandzie;
 • Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień, jezuita – historyk, Rektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie w latach 2004-2010;
 • Ks. prał. Wacław Kuflewski, wieloletni misjonarz w Zambii, inicjator i pierwszy Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie;
 • Abp Telesphore George Mpundu – Metropolita Lusaki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Zambii;
 • s. Jolanta Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, która od wielu lat pracuje w sierocińcu w Kasisi w Zambii;
 • Ks. Franciszek Woda, jezuita – misjonarz pracujący w Zambii;
 • Ks. Marceli Prawica – misjonarz, który pracuje na misji Chingombe w Zambii;
 • śp. Ks. prałat Jan Krzysztoń.