Boże Narodzenie na świecie, na różnych kontynentach 2014 – konkurs na kartkę świąteczną

Organizatorami ogólnopolskiego konkursu są Muzeum i Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” oraz Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej.

Celem konkursu jest promowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych.

Konkurs wpisuje się także w cykl działań Fundacji i Muzeum oraz Papieskich Dzieł Misyjnych.

Zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest przygotowanie świątecznej kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2014 r., która promuje „Boże Narodzenie na świecie, na różnych kontynentach”.

Dzieła mogą być wykonane dowolną techniką – liczy się pomysł i oryginalne podejście do tematu. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada 2014 r. i będzie trwał do 12 grudnia 2014 r. (w tym dniu Kościół wspomina fakt powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.cardinalekozlowiecki.pl, a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Rozdanie nagród nastąpi 19 grudnia br.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • przygotować kartkę świąteczną (kartka powinna być wykonana jako kartka składana formatu A5 – format A4 złożony na A5)
  • jury oceniać będzie pomysłowość, nieograniczoną inwencję twórczą, oryginalność i zgodność z tematem
  • wypełnić (przedstawiciel ustawowy osoby zgłaszającej pracę) i podpisać formularz zgłoszeniowy
  • pracę i formularz wysłać na adres: Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Huta Komorowska 32a, 36-110 Majdan Królewski

tel. 15 811 12 64, 665 018 777

Prace konkursowe będę oceniane w czterech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy 1-3 oraz 4-6), gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Fundatorami nagród jest Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej.

Zwycięskie prace będą promowane przez organizatorów i partnerów konkursu, w tym Fundację na stronach www.cardinalekozlowiecki.pl oraz www.diecezjasandomierska.pl.

Kliknij poniżej, aby otworzyć lub pobrać formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy