2014.11.22 Finisaż wystawy „Z otwartymi dłońmi” w Muzeum Polskim w Rapperswilu (Szwajcaria)

Poniżej prezentujemy zdjęcia i film video z uroczystości w Muzeum Polskim w Rappeswilu (Szwajcaria)

W dniu 22 listopada 2014 r. (sobota) o godz. 13:30 w Muzeum Polskim w Rapperswilu (Szwajcaria) miały miejsce uroczystości zamknięcia wystawy „Z otwartymi dłońmi”, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ, oraz ekspozycji pt. „Nauczyciel wierzącego rozumu. Jan Paweł II a współczesność”, poświęconej encyklikom Św. Jana Pawła II.

Ekspozycja „Z otwartymi dłońmi” gościła w krużgankach Muzeum Polskiego w Rapperswilu od 24 maja 2014 r. na zaproszenie Pani Dyrektor Anny Buchmann.

Podczas finisażu wystawy „Z otwartymi dłońmi” w Szwajcarii, Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” reprezentowali: Pan Dariusz Bździkot (Sekretarz Zarządu Fundacji i p.o. Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ), Pani Genowefa Bialkovski z Monachium (przedstawiciel Fundacji „Serce bez granic” na zagranicę a zarazem działaczka polonijna) oraz Pan Mariusz Wołosz, na co dzień informatyk Fundacji, a od ostatnich wyborów radny-elekt Rady Gminy w Majdanie Królewskim. Należy zaznaczyć, że Pani Genowefa Bialkovski była nie tylko współorganizatorem projektu, ale również zorganizowała przyjazd 50-osobowej grupy Parafian z Polskiej Misji Katolickiej w Monachium, zaangażowanych dla dobra monachijskiej społeczności polonijnej. Obecnej na uroczystości grupie Polonii Monachijskiej towarzyszył Proboszcz PMK w Monachium, Ojciec dr Stanisław Pławecki CSsR, pełniący również od 2002 r. funkcję Dziekana Południowego Dekanatu PMK w Niemczech.

Uroczystości zamknięcia wystawy „Z otwartymi dłońmi” miały miejsce w salach XIII-to wiecznego zamku, wypełnionych pamiątkami po T. Kościuszce, F. Szopenie, A. Mickiewiczu, M. Skłodowskiej-Curie. W bibliotece muzealnej pracowali m.in. M. Konopnicka, S. Żeromski, B. Prus. To tutaj, z należytymi honorami, przez okres czterech lat, zanim nie trafiło do Polski, spoczywało serce T. Kościuszki. Ze ścian cieszą swym pięknem obrazy Chełmońskiego, Bzowskiej, Kossaka. Dzięki znajdującym się tu oryginalnym pamiątkom przekazywanym do Muzeum bezpośrednio przez uczestników, bądź przez ich spadkobierców, w salach można wsłuchiwać się w echa z pól bitewnych Powstania Listopadowego i Styczniowego. Z gablot swym dostojnym spokojem uderzają w serdeczną, patriotyczną nutę księgozbiory zmarłych na emigracji Joachima Lelewela czy Ludwika Mierosławskiego. Tak, nie można mieć wątpliwości, że to tutaj bije miarowo i równo serce emigracyjnej Polski, z której tak dumnymi byli Święty Jan Paweł II i Kardynał Adam Kozłowiecki SJ.

 

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej… (146 zdjęć)

Po serdecznym powitaniu wszystkich zebranych przez Panią Dyrektor Annę Buchmann, głos zabierali zaproszeni goście. Pan Dariusz Bździkot przedstawił dorobek i zamierzenia w dalszej pracy Fundacji i Muzeum Kardynała Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Ponadto Pan Dariusz Bździkot oraz Pan Mariusz Wołosz odczytali okolicznościowe adresy Bpa Edwarda Frankowskiego – Prezesa Zarządu Fundacji oraz Pana Jerzego Wilka – Wójta Gminy Majdan Królewski. Pani Anna Jagodzińska z warszawskiego IPN-u przedstawiła plany IPN z okazji zbliżającej się 70-tej rocznicy wyzwolenia obozu KL Dachau. Poinformowała o udziale w uroczystościach również Fundacji „Serce bez granic”. Z kolei Państwo Julita i Rafał Wieczyńscy przedstawili zwiastun filmu dokumentalnego o Kardynale Kozłowieckim SJ, którego emisja w telewizji ogólnopolskiej ma mieć miejsce już w przyszłym roku, a film fabularny będzie ukończony ostatecznie najpóźniej w 2017 r. Pani Nina Kozlowski dokonała prezentacji książki „Literatur als Mittlerin über Grenzen hinweg”, wydanej wspólnie przez Muzeum Polskie w Rapperswilu oraz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Swoistym spoiwem wszystkich wypowiedzi był referat Ks. prof. dr hab. Stanisława Cieślaka SJ, traktujący o wzajemnych kontaktach Jana Pawła II i Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Wszyscy wymienieni dziękowali pracownikom Muzeum Polskiego w Rapperswilu za upór i rzetelność w pracy na tym trudnym przyczółku propagowania i utrzymania ducha polskości wśród naszej emigracji. Wypowiedzi mówców przeplatane były m.in. koncertem muzyki F. Szopena w wykonaniu Pana Mateusza Kurcaba – studenta Akademii Muzycznej w Krakowie i Hochschule für Musik und Theater München.

D. B.