„Maryja wzorem misyjnego zapału” – ogólnopolska sesja misjologiczna i czuwanie modlitewne PUM na Jasnej Górze (6-7 grudnia 2014)

„Maryja wzorem misyjnego zapału” to hasło tegorocznej sesji misjologicznej i czuwania modlitewnego, które odbędzie się na Jasnej Górze, w dniach 6-7 grudnia 2014 r. Co roku PUM gromadzi na refleksji misjologicznej i modlitwie tych wszystkich, którzy angażują się w misyjne dzieło Kościoła.

Do udziału w tym formacyjno-modlitewnym spotkaniu zapraszamy również członków Róż Żywego Różańca, który powstał w celu wspierania misji modlitwą.

Szczególne zaproszenie PUM kieruje do chorych, zapraszając ich do duchowego włączenia się w modlitewne czuwanie, które rozpocznie się Apelem Jasnogórskim 6 grudnia i potrwa do godziny 4.30. Ich duchowe trwanie z czuwającymi na modlitwie i ofiarą cierpienia złożone Bogu w darze będą skutecznym wsparciem misjonarzy i całego dzieła misyjnego.

„Maryja, Matka Kościoła – pisał św. Jan Paweł II – swoje macierzyńskie spojrzenie pełne troski i miłości kieruje również tam, gdzie żyją ludzie jeszcze nie znający Chrystusa.” Zatem od Niej pragniemy zaczerpnąć misyjnego zapału.

 

 

P R O G R A M

  • Sobota, 6 grudnia 2014 r. (Kaplica Cudownego Obrazu)

1400 Msza św. koncelebrowana z homilią – Bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

(Sala św. Józefa)

1515 „Kongres Misyjny 2015” – Bp Jerzy Mazur

1545 „Pastoralne owoce kongresów na kontynencie latynoamerykańskim” – o. dr Tomasz  Szyszka SVD, UKSW, Warszawa

1630 Przerwa

1700 „Życie konsekrowane wobec misyjnego charakteru Kościoła” – Ks. dr hab. Marek Tatar, UKSW, Warszawa

1745 Przerwa na posiłek

1915 Jak zostać członkiem PUM – o. Luca Bovio IMC, Sekretarz Krajowy PUM

1930 „Konsekracja a misje” – s. Irena Karczewska FMM, przewodnicząca Komisji   Misyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

2000 „Konsekracja a misje” – o. Eryk Koppa SVD, Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści)

Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej i Róż Żywego Różańca (Kaplica Cudownego Obrazu)

2100 Apel Jasnogórski – Ks. prał. Tomasz Atłas, Dyrektor Krajowy PDM

2145 Modlitwa różańcowa (tajemnice bolesne), członkowie Róży Żywego Różańca z Kurnika

2230 „Maryja wzorem misyjnego zapału” – Ks. dr Dariusz Guziak, ojciec duchowy WSD w Krakowie

2300 Adoracja Najświętszego Sakramentu, studenci Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie

– Przygotowanie liturgii

2400 Msza św. koncelebrowana z homilią – Bp Andrzej Jeż, Biskup Tarnowski

  • Niedziela, 7 grudnia 2014 r.

– Modlitwa w ciszy

130 Poznajemy przyszłych misjonarzy z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie

– Uroczyste przyjęcie kandydatów do PUM – o. Luca Bovio IMC

200 Świadectwa misjonarzy: s. Dorota Mostowska, Instytut Sióstr Misjonarek Konsolaty, Kenia; s. Regina Kozioł, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, Kamerun; Ks. Tadeusz Niedziela SDB, Zambia

230 Modlitwa różańcowa (tajemnice światła), klerycy z WSD w Krakowie

330 Jutrznia – siostry zakonne

400 Akt zawierzenia Matce Bożej – o. Luca Bovio IMC

Ks. Daniel Koryciński
Dyrektor PDM Diecezji Sandomierskiej