II Niedziela Adwentu – DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE

II Niedziela Adwentu to tradycyjnie w Kościele w Polsce DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE. To okazja do wsparcia naszych braci i sióstr, którym przyszło żyć w trudniejszych od nas okolicznościach. Organizatorem Dnia jest powołany w 1989 r. przez ówczesnego Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Celem Zespołu jest organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. W skład Zespołu wchodzą Biskupi wyznaczeni przez Konferencję Episkopatu Polski oraz Dyrektor Biura.

Do zadań Zespołu należy: przygotowanie Dnia Modlitwy, który przypada w II Niedzielę Adwentu i jest obchodzony w Polsce oraz w placówkach polonijnych.II Niedziela Adwentu

Bazę finansową Zespołu stanowi zbiórka do puszek w II Niedzielę Adwentu we wszystkich diecezjach polskich oraz ofiary i darowizny wpłacane na konto Zespołu.

W roku ubiegłym Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie zebrał 2,4 mln zł. Dzięki tym funduszom w tym roku możliwe było zrealizowanie aż 351 projektów. Ponad połowa tych środków – 1,4 mln zł – zostały przeznaczone na działania pomocowe na Ukrainie. „Większość projektów miała charakter charytatywny: wspieranie stołówek, sierocińców, osób potrzebujących, finansowane były akcje formacyjne, rekolekcje młodzieżowe, wakacyjne wyjazdy” – poinformował Ks. Leszek Kryża, Dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Duży udział w wydatkach mają również kwoty związane z remontami i pracami budowlanymi obiektów sakralnych. W roku ubiegłym Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie realizował projekty m.in. na Białorusi, Kazachstanie, w Rosji, na Litwie, Łotwie, Gruzji oraz Serbii.