ADOPCJA SERCA – pomoc dzieciom w Afryce

„ADOPCJA SERCA” to program pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych. Osoby chętne wsparciem najmłodszych żyjących np. w Rwandzie, Zambii, Demokratycznej Republice Kongo, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej, mogą odwiedzić stronę Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego (http://www.sekretariat-misyjny.pl, zakładka „ADOPCJA SERCA”), który pośredniczy w „adopcji serca” w Polsce.

Głównym celem „adopcji serca” jest zapewnienie biorącym udział w programie dzieciom podstawowych środków do życia. Wystarczy równowartość 16 euro, aby zapewnić jednemu dziecku utrzymanie przez okres jednego miesiąca i możliwość chodzenia do szkoły.

Plakat - adopcja serca

/Kliknij na plakat, aby go powiększyć/

Do „adopcji serca” mogą przystąpić osoby indywidualne oraz grupy, np. klasy szkolne lub całe szkoły, Koła Misyjne, Akcje Katolickie, itp. Aby to zrobić, należy wypełnić deklarację i dokonywać stałych wpłat, np. przez okres jednego roku.

Pallotyńska „adopcja serca” to pomoc tym dzieciom, które wskazują pracujący na misjach Księża Pallotyni. Zapoznają się oni z aktualną sytuacją w terenie misyjnym i zgłaszają do adopcji dzieci najbardziej potrzebujące pomocy: sieroty, półsieroty, dzieci chore i niepełnosprawne, oraz te najuboższe z rodzin wielodzietnych.

Pallotyńską „adopcją serca” objęte są dzieci do 18 roku życia lub do 21 roku życia, jeśli się uczą.