Przybory szkolne dla Ukrainy – zakończenie zbiórki na terenie diecezji sandomierskiej

W październiku i listopadzie 2014 roku w szkołach i parafiach diecezji sandomierskiej trwała zbiórka przyborów szkolnych oraz zabawek na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy.

W ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, grupy Duszpasterstwa Młodzieżowego, Caritas i Papieskich Dzieł Misyjnych włączyły się w tę akcję pomocy kolegom i koleżankom na Ukrainie, jednocześnie propagując ideę Światowych Dni Młodzieży, oraz zbierając w swoich środowiskach potrzebne rzeczy. Rozpoczęty w diecezji sandomierskiej przez Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza Rok Caritas, stał się dobrą okazją do podjęcia konkretnych czynów miłosierdzia i pomocy dzieciom i młodzieży na Kresach.

W akcję zaangażowane były prawie wszystkie szkoły i parafie z terenu diecezji. Zebrano kilka tysięcy różnego rodzaju przyborów szkolnych i kilkaset zabawek. Wszystkie zebrane dary trafiły do wielu wspólnot szkolnych i parafialnych archidiecezji lwowskiej za pośrednictwem kapłanów i sióstr pracujących na terenie Ukrainy. Koordynatorem tej akcji był Ks. Daniel Koryciński, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej.