Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Muzeum Kardynała Kozłowieckiego

Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest od 1986 roku. Jest ono przywożone z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem i rozsyłane do wielu krajów na świecie. Zwyczaj ten wziął swoje początki w Austrii, zainicjowany przez tamtejszych harcerzy, którzy rozpoczęli roznoszenie Światła do austriackich instytucji i urzędów. Przekazywanie Światła to symbol nadziei, braterstwa, miłości wśród wszystkich ludzi oraz dzielenia się pokojem.

W Polsce zwyczaj przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju kontynuuje Związek Harcerstwa Polskiego, a samo Światło przekazywane jest polskim harcerzom przez słowackich skautów. W tym roku uroczyste przekazanie Światła Związkowi Harcerstwa Polskiego przez harcerzy słowackich miało miejsce podczas Mszy św. w niedzielę 14 grudnia w kościele pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w miejscowości Svit koło Popradu. Wtedy to rozpoczęła się wędrówka Światła po Polsce, która potrwa do 24 grudnia. Tegoroczne przesłanie towarzyszące jego wędrówce to słowa św. Jana Pawła II: „Pokój jest w nas. Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym”.

W dniu 18 grudnia 2014 roku Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, na ręce Pana Bogdana Romaniuka, Dyrektora Muzeum.

Przekazanie Światełka

Moment przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju
w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej
przez członków ZHP z Nowej Dęby

Fot. Archiwum Fundacji