IV Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych w Radomyślu nad Sanem oraz wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie „Boże Narodzenie na świecie, na różnych kontynentach” (11 stycznia 2015 roku)

W Radomyślu nad Sanem odbyło się IV Diecezjalne Spotkanie Grup Kolędników Misyjnych. W spotkaniu wzięło udział trzydzieści pięć grup dziecięco-młodzieżowych z całej diecezji sandomierskiej, które w swoich parafiach lub szkołach przygotowały jasełkowe programy artystyczne nawiązujące do dzieł misyjnych. W tym roku do Radomyśla nad Sanem przybyły także zespoły kolędników z diecezji płockiej, lubelskiej, siedleckiej i rzeszowskiej. – „Idea kolędników misyjnych zrodziła się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku mając za cel promowanie idei misyjnej oraz kultywowanie ludowych jasełek. Mottem tegorocznego spotkania było hasło „Ewangelia źródłem radości”. Tegoroczna akcja kolędników misyjnych wesprze dzieło misyjne pomocy dzieciom w Indiach” – poinformował ks. Daniel Koryciński, dyrektor diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych.

Spotkanie rozpoczęło się występem jasełkowym, w którym dzieci przedstawiły sceny biblijne o Bożym Narodzeniu wplecione we współczesną historię spotkania kilkorga młodych ludzi z różnych kultur. – „Duch misyjny zmienia geografię Kościoła, ale również geografię naszego serca. Ono staje się bardziej otwarte i wrażliwe na drugiego człowieka, pragnąc jego szczęścia” – powiedział Bp Krzysztof Nitkiewicz na początku Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem Bp. Jerzego Mazura, w koncelebrze z Bp. Edwardem Frankowskim i kapłanami zaangażowanymi w dzieło misyjne.

Biskup Ełcki, a zarazem Przewodniczący Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, podzielił się swoim doświadczeniem pracy misyjnej. – „Włączając się w ewangelizację dzielmy się radością, że spotkaliśmy Jezusa naszego Zbawiciela, dzielmy się radością naszej wiary, dzielmy się nadzieją, że jesteśmy na drodze prowadzącej do spotkania z Panem. Nie zatrzymujmy Jezusa tylko dla siebie, ale nieśmy Go innym, za których On oddał życie i których pragnie zbawić. Niech to nasze głoszenie Ewangelii zdumiewa, zachwyca, zaskakuje człowieka, bo tylko wtedy umożliwia mu autentyczne spotkanie z Bogiem” – mówił podczas homilii Bp Jerzy Mazur.

Po Mszy św. odbyło się rozdanie nagród dla autorów zwycięskich i nagrodzonych prac w ogólnopolskim konkursie na kartkę świąteczną „Boże Narodzenie na świecie, na różnych kontynentach”. Nagrody wręczył laureatom Pan Bogdan Romaniuk, Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, oraz Pan Dariusz Bździkot, Sekretarz Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

Rozdanie nagród, 11.01.2015 (2)

Wystąpienie Pana Bogdana Romaniuka,
Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej

Rozdanie nagród, 11.01.2015 (3)

Rozdanie nagród (4)

Od prawej: Pan Bogdan Romaniuk, laureat konkursu odbierający nagrodę
w towarzystwie opiekuna, oraz Pan Dariusz Bździkot

Rozdanie nagród, 11.01.2015 (1)

Laureat I miejsca w kategorii szkół podstawowych
z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej,
Ks. Danielem Korycińskim

Kolejnym punktem programu był koncert kolęd, po czym blisko pięciuset kolędników misyjnych przybyłych na wspólne spotkanie przeszło w kolorowym orszaku po ulicach Radomyśla, śpiewając wspólnie kolędy. – „Dziękuję wszystkim księżom, siostrom zakonnym i katechetom, którzy nie tylko przybyli ze swoimi grupami na nasz zlot, ale włożyli wiele trudu w ich przygotowanie. Prawie każda grupa w okresie Bożego Narodzenia kolędowała w swojej miejscowości zbierając przy okazji fundusze na pomoc dla dzieci z Indii. Jest to nasz wspólny wkład na rzecz misji i dzieła misyjnego” – powiedział Ks. Daniel Koryciński.

Wspólne spotkanie zakończył koncert grupy Trio z Rio, która nie tylko muzykowała, ale i poprowadziła wspólną zabawę dla misyjnych kolędników.

Polecamy film – sprawozdanie z IV Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych w Radomyślu nad Sanem:
Ks. Tomasz Lis