Współpraca pomiędzy Szpitalem im. Kardynała Kozłowieckiego w Lusace a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rzeszowie wchodzi w kolejną fazę rozwoju

W związku z podpisaną deklaracją o współpracy pomiędzy Cardinal Adam Memorial Hospital (Szpitalem im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace w Zambii) a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rzeszowie, do której doszło 1 października 2014 roku, pomoc zambijskiej placówce wchodzi w kolejną fazę realizacji. W I połowie 2015 roku dwóch członków personelu zambijskiego szpitala odbędzie kilkutygodniowe szkolenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, za co serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Szpitala Wojewódzkiego.

Poniżej zamieszczamy list Księdza Biskupa George’a Lungu, który w imieniu Konferencji Episkopatu Zambii, podziękował Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” za inicjatywę nawiązania współpracy pomiędzy Cardinal Adam Memorial Hospital a podkarpacką placówką.

List z Zambii na stronę

List z Episkopatu Zambii, 30.01.2015