Niedziela „Ad Gentes” – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

 

„Z misjonarzami głośmy pojednanie” to hasło II Niedzieli Wielkiego Postu, zwanej Niedzielą „Ad Gentes” – Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Wtedy to w sposób szczególny Kościół poprzez modlitwę i posty pragnie wesprzeć kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie posługujące na misjach.

Misyjność Kościoła jest w dzisiejszych czasach szczególnie ważna. Misjonarzami tak naprawdę nie są jedynie osoby pracujące w odległych zakątkach świata; my wszyscy jesteśmy powołani do bycia misjonarzami w swojej ojczyźnie, w swoim domu. Jesteśmy także współodpowiedzialni za rozwój misji i za osoby, które całkowicie ofiarowały swe życie Bogu, pełniąc posługę wśród potrzebujących pomocy, głosząc Ewangelię i dbając o rozwój miejsc, gdzie pracują.

Te i inne zagadnienia zostaną omówione podczas IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w dniach 12 – 14 czerwca 2015 roku w Warszawie. Patronem tegorocznego Kongresu, którego hasło to „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, został św. Jan Paweł II.

Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat Księdza Biskupa Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, jaki został przez niego wystosowany z okazji nadchodzącej Niedzieli „Ad Gentes”:

 

 

KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”, 1 III 2015 ROKU

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

„Z MISJONARZAMI GŁOŚMY POJEDNANIE”

Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani,

Siostry i Bracia!

Przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu zwaną „ad gentes” jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem „Z misjonarzami głośmy pojednanie”. Obchodzimy ją w roku IV Krajowego Kongresu Misyjnego, którego patronem został św. Jan Paweł II, największy współczesny misjonarz. Kongres odbędzie się w dniach 12 – 14 czerwca w Warszawie pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”.

Pragniemy objąć naszą modlitwą misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy mimo wielu przeciwności, a niekiedy i ryzyka utraty życia, wytrwale głoszą Chrystusa. Z niepokojem obserwujemy narastanie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza w najuboższych regionach świata. Setki tysięcy ludzi żyją w niewyobrażalnej nędzy i doświadczają cierpień z powodu brutalnych prześladowań, konfliktów etnicznych i religijnych. Niestety, o wielu konfliktach w Afryce i Azji milczy światowa opinia publiczna, skazując ich ofiary na zapomnienie i osamotnienie.

Misjonarki i misjonarze są obecni wśród cierpiących, służą pomocą i wsparciem duchowym. Głoszą pojednanie i pokój. Wzywają zwaśnionych do przebaczenia, wyzbycia się uprzedzeń i wrogości. Uczą dialogu i odbudowują wzajemne zaufanie i szacunek. Misjonarze udzielają schronienia sierotom, porzuconym, chorym, niepełnosprawnym i starszym. Solidaryzując się w ten sposób z Chrystusem prześladowanym i cierpiącym w ubogich, są znakiem nadziei na lepszą przyszłość.

Mamy świadomość, że wobec Boga wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za misje. Pomagając misjonarkom i misjonarzom, których liczba systematycznie wzrasta, spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę. W imieniu misjonarzy wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim kapłanom i wiernym za stałą troskę o misje. Dzięki Waszej modlitwie i ofiarności świadczą oni o Chrystusie poprzez słowo, szafują sakramenty święte oraz budują kościoły i kaplice, ośrodki zdrowia i szkoły. Misjonarze pomagają ubogim, wspierają chorych, więźniów i starców. Potrzebują oni naszej pomocy. Niech wyrazem solidarności z nimi będzie wytrwała modlitwa. Chorzy i starsi niech upraszają Boże błogosławieństwo dla posługi misyjnej ofiarowując swe cierpienia, trudy oraz niedostatki w intencji misji. Dzieci i młodzież niech włączą się w prace parafialnych grup misyjnych. Oprócz pomocy modlitewnej misje potrzebują naszego finansowego wsparcia. Pomóżmy misjonarzom przekazując dziś ofiarę do puszek. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, a także wysyłając sms-a na numer 72032. Poprzez naszą hojność stajemy się współpracownikami misjonarzy. Informacje o formach pomocy misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Ełk – Warszawa, 2 II 2015 r., Święto Ofiarowania Pańskiego

Ad Gentes