Kolejne eksponaty w Muzeum

Po raz kolejny z wielką radością i wdzięcznością składamy serdeczne słowa podziękowania dla Pani Marii Pawulskiej-Rasiej za kolejne bezcenne eksponaty przekazane do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

Jak wiadomo, Pani Maria od lat 60-tych XX w., wspólnie z koleżanką, dokumentowała materiały i wywiady z byłymi więźniami obozów hitlerowskich i sowieckich. Tysiące stron i setki metrów filmów czeka cały czas na publikację i zebranie w kolejny dokument, który będzie świadectwem tamtych okrutnych dni. Dla Muzeum i Fundacji Pani Maria w swoich zbiorach znajduje bardzo interesujące materiały…

Pan Bogdan Romaniuk, Dyrektor Muzeum, w lutym 2015 roku spotkał się z Panią Marią, która przekazała do archiwum Muzeum materiały dotyczące obozu w Dachau i obozu niemieckiego w Oświęcimiu:

1. „THE CAMP OF DISAPPEARING MEN” – historia obozu koncentracyjnego, Oświęcim na podstawie sprawozdań z polskiego podziemia; ilustrowane przez Johna Groth 1944.

2. St. Skowron, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Wspomnienia z pobytu w Dachau, organizacji pracy „Naukowej” w obozie, Kraków  1945”.

3. O. Albert Z. Urbański – Karmelita: „Duchowni w Dachau, wspomnienia z przeżyć około dwóch tysięcy księży w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, Kraków 1945”.

Co ciekawe dla nas, w tej książce na stronie 106 czytamy, że wśród ocalonych jezuitów jest wymieniony O. Kozłowiecki Adam.

 

 

DSC02965

Maria Rasiej (Pawulska) – działaczka społeczna. Mieszka w New Jersey (USA). Urodziła się 8 grudnia 1926 r. we Lwowie. Po wojnie, w 1952 r., przybyła do Stanów Zjednoczonych. Córka Stanisława i Marii (Winiarz). Z mężem Kazimierzem Rasiejem mają piątkę dorosłych dzieci: Ryszarda, Jana, Andrzeja, Annę, Krystynę.

Ukończyła uczelnie: Northwestern Polytechnic University w Londynie (Wielka Brytania), 1950/52; Fairleigh Dickinson University – Teaneck (New Jersey), 1973/82, 1994. Pani Maria od lat jest działaczką społeczną. Działa na rzecz Towarzystwa św. Brata Alberta oraz pomaga dzieciom niepełnosprawnym. Zasiada w komitecie przyznawania Literackiej Nagrody im. Janusza Korczaka.

Prowadziła prace naukowe do książki autorstwa Allen’a Paul’a pt. „Katyń”. Jest aktywnym Członkiem Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w Ameryce (P.I.A.S.A.) oraz Fundacji Kościuszkowskiej.

Zna angielski, francuski i włoski. Jej hobby to historia, muzyka oraz teatr.

Informacje z Who’s Who in Polish America: http://www.poles.org/db/R_names/RasiejPawulska_M.html

op. K. Cesarz, 2015-03-03