Życie i posługa Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ tematem finału XIII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, której organizatorem jest UKSW w Warszawie

 

Katedra Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 2002 roku jest organizatorem Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki – ogólnopolskiego konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz zwrócenie uwagi na działalność polskich misjonarzy i misjonarek. Uczestnictwo w konkursie ma również uczyć wrażliwości, otwartości; integrować uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie.

Olimpiada obejmuje trzy etapy: I etap – szkolny, II etap – okręgowy, III etap – centralny (finał konkursu). Uczestnicy muszą się wykazać wiedzą z zakresu geografii, społeczeństwa, kultury, historii kontynentu oraz – oczywiście – misji. Etap szkolny i okręgowy oparty jest na podanej bibliografii, natomiast finał obejmuje temat specjalny, który w tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Kard. Adam Kozłowiecki i polscy misjonarze w Afryce Południowej i na wyspach Oceanu Indyjskiego”. Do tematu należy się przygotować na podstawie opracowania pt. „Kardynał Adam Kozłowiecki SJ” z serii „Wielcy Ludzie Kościoła” autorstwa Ks. prof. „Ignatianum” dr hab. Stanisława Cieślaka SJ, oraz dwóch pozycji autorstwa Ks. prof. dr hab. Jarosława Różańskiego OMI – „Polscy misjonarze” i „Misje a promocja ludzka” (http://www.olimpiada.uksw.edu.pl/node/22).

Wśród wszystkich trzydziestu dziewięciu finalistów XIII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki znalazło się pięć osób z Podkarpacia: Agata Ordon – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, oraz czterech uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie: Justyna Różycka, Joanna Magiera, Tomasz Grzyb i Krzysztof Bieniasz.

Etap centralny konkursu odbędzie się 15 kwietnia 2015 roku w Warszawie i składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej – do tej ostatniej zostanie dopuszczonych jedynie pięciu uczestników, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów. Zwycięzca Olimpiady zostanie wyłoniony przez specjalnie powołaną komisję.

Ksiądz-Kardynał-na-misji

Kardynał Adam Kozłowiecki SJ podczas katechezy w jednej z wiosek afrykańskich

Fot. Archiwum Fundacji