Koncert z okazji Dnia Matki pt. „SERCE BEZ GRANIC”: 23 maja (sobota), godz. 16.00

Kozłowiecki i mama ks. Edwarda Franuszkiewicza

Po raz drugi Zarząd Fundacji i Dyrektor Muzeum organizują koncert dla wszystkich Mam, pamiętając w tym dniu szczególnie o matkach kapłanów, misjonarzy, sióstr zakonnych, misjonarek i wolontariuszy pracujących na całym świecie na rzecz ewangelizacji narodów.

Fundacja i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki pt. „SERCE BEZ GRANIC” w dniu 23 maja (sobota) o godzinie 16.00

Koncert odbędzie się na terenie parku. Wstęp wolny. Zagra zespół orkiestry dętej z Markowej.

Jak mówi kapelmistrz Michał Rydzik: Orkiestra powstała w roku 1913 z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszym dyrygentem został nauczyciel ówczesnej szkoły, Tomasz Jarosławski i już 3 maja 1913 r. orkiestra zaprezentowała się w pochodzie przez wieś, wspólnie z Drużyną Bartoszową. Występem z prawdziwego zdarzenia nowo powstałej orkiestry był koncert na zlocie Drużyn Bartoszowych powiatu przeworskiego, który odbył się 3 maja 1914 r. w Gaci. Z chwilą wybuchu I wojny światowej orkiestra przerwała swą działalność, by wznowić ją ponownie po zakończeniu wojny w 1919.

Orkiestra brała udział w ważnych wydarzeniach politycznych kraju. Grała podczas wizyty premiera Wincentego Witosa w 1931 r. w Markowej, natomiast 29 czerwca 1936 r. wzięła udział w wiecu antysanacyjnym w Nowosielcach. W dniu 15 sierpnia 1944 r., po przerwie spowodowanej II wojną światową, orkiestra, witając wojska wyzwalające Markową, odegrała marsze i Hymn Polski.

Takie były początki… Nie sposób w skrócie przedstawić tak bogatą w wydarzenia historię orkiestry. Szczegółowe informacje zawarte są w opracowaniu pt. „Markowska Orkiestra Dęta 1913-2013”, gdzie opisane są jej dzieje na przestrzeni 100 lat.

Obecnie stan liczebny orkiestry waha się wokół liczby trzydziestu członków. Wszyscy muzycy grający w orkiestrze są mieszkańcami Markowej. Prezesem Zarządu jest Pan Roman Kluz.

K. C.

Plakat koncertu:

Plakat – Dzień Matki