Dzień Matki uczczony koncertem Orkiestry Dętej z Markowej

 

Od 2014 roku, z okazji Dnia Matki, Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej organizują koncert dla wszystkich Mam, pamiętając w tym dniu szczególnie o Matkach kapłanów, misjonarzy, sióstr zakonnych, misjonarek i wolontariuszy pracujących na całym świecie na rzecz ewangelizacji narodów. Podczas corocznego koncertu, tym Mamom dedykowany jest utwór „Barka”.

Tak jak w ubiegłym roku, z tej okazji przed Muzeum w Hucie Komorowskiej odbył się koncert orkiestry dętej. Tym razem wystąpili muzycy z Markowej.

Zebrani na koncercie mogli posłuchać utworów wykonywanych pod batutą Kapelmistrza, Pana Michała Rydzika. Koncert rozpoczął Prezes Zarządu Orkiestry, Pan Roman Kluz, prezentując bogaty dorobek artystyczny grupy. Jak powiedział zebranym: „Orkiestra powstała w 1913 roku z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszym dyrygentem został nauczyciel szkoły w Markowej, Tomasz Jarosławski. Z chwilą wybuchu I wojny światowej, orkiestra przerwała swą działalność, by wznowić ją ponownie po zakończeniu wojny w 1919 roku. Brała udział w ważnych wydarzeniach politycznych kraju. Grała podczas wizyty premiera Wincentego Witosa w 1931 roku w Markowej. 29 czerwca 1936 roku wzięła udział w wiecu antysanacyjnym w Nowosielcach. 15 sierpnia 1944 roku, po przerwie spowodowanej II wojną światową, witała wojska wyzwalające Markową, odegrała wtedy marsze i Hymn Polski”.

Na zakończenie spotkania, Pan Bogdan Romaniuk, Dyrektor Muzeum, złożył na ręce Pana Michała Rydzika pamiątkowe podziękowanie za występ. Wyraził także nadzieję, że koncert z okazji Dnia Matki będzie kontynuowany co roku, na stałe wpisując się w kalendarz organizowanych wydarzeń.

 

Podczas występu w  Hucie Komorowskiej Orkiestra Dęta z Markowej zagrała następujące utwory:
1) Happy Marching Band No. 1 – opr. Siegfried Rundel.
2) Fiesta Latina – opr. Franz Watz.
3) Mitternacht in Moskau – opr. Jean Treves.
4) San Angelo – muz. Siegfried Rundel.
5) Strażacki piknik – opr. Czesław Sokalski.
6) Już taki jestem zimny drań – muz. Henryk Wars, opr. Franciszek Suwała.
7) Sobótka – opr. Franciszek Suwała.
8) Barka – muz. Cesareo Gabarain, opr. Julian Kwiatkowski.
9) Benton Hall – muz. Ted Mesang.
10) Flashlight Dixie March – muz. Lex Abel.

Na kolejny koncert zapraszamy już za rok.

Podziękowanie Dyrektora Muzeum

Występ orkiestry (1)

Występ orkiestry (2)

Fot. Katarzyna Cesarz.