26 maja odbyła się w Rzeszowie konferencja prasowa na temat współpracy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina ze Szpitalem im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace w Zambii

 

26 maja br. w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której omówiono współpracę, jaką placówka ta nawiązała w ubiegłym roku ze Szpitalem im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace w Zambii (Cardinal Adam Memorial Hospital – CAMH).

W związku z podpisaną w Rzeszowie w 2014 roku bezprecedensową deklaracją dotyczącą współpracy medycznej o zasięgu międzynarodowym, od 8 maja br. trwa szkolenie dwóch członków personelu CAMH w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1. W intensywnym kursie z zakresu ultrasonografii, który będzie trwał sześć tygodni, uczestniczą dr Agatha Lloyd, dyrektor CAMH, oraz Mailesi Jere, pracownik tamtejszego oddziału radiologii.

Jak poinformował Bogdan Romaniuk, dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej i jeden z założycieli Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, która jest inicjatorem nawiązania współpracy pomiędzy szpitalami oraz organizatorem szkolenia i pobytu lekarzy z Zambii w Polsce: – Obecnie nasza fundacja pracuje nad pozyskaniem sprzętu medycznego. Szczególnie zależy nam na ultrasonografie, który jest bardzo potrzebny szpitalowi w Lusace – na chwilę obecną dysponują tam tak przestarzałymi urządzeniami, że zdjęcia rentgenowskie są każdorazowo wywoływane w ciemni. Marzeniem jest cyfrowy obraz, dane przechowywane w pamięci komputera, dostępne zawsze, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

Obecny na konferencji przedstawiciel władz Podkarpacia, wicemarszałek województwa Stanisław Kruczek, zapewnił, że zarząd województwa wpiera podjętą inicjatywę pomocy CAMH, która nawiązuje do spuścizny kard. Adama Kozłowieckiego SJ – kapłana pochodzącego z terenu naszego regionu, który na misji w Zambii spędził sześćdziesiąt jeden lat, poświęcając swe życie służbie innym. Poinformował on także, że władze województwa już w ubiegłym roku zaaprobowały projekt mający na celu podjęcie tej współpracy, wyrażając zgodę na zaangażowanie w przedsięwzięcie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego.

Prowadzący spotkanie z dziennikarzami Witold Wiśniewski, dyrektor Szpitala im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie powiedział, że w przyszłym roku dwóch lekarzy spośród jego pracowników wyjedzie na miesiąc do Lusaki, aby szkolić tamtejszy personel medyczny. Wyjaśnił także, że podjęta kooperacja przyniesie obopólne korzyści – lekarze z Podkarpacia zyskają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kwalifikacji w dziedzinie leczenia chorób tropikalnych.

Nie zabrakło także wypowiedzi dr Agathy Lloyd, która wyraziła ogromną wdzięczność za podjętą inicjatywę. Jak wyjaśniła – Wiedza, jaką dzielą się z nami nasi koledzy z Rzeszowa, będzie przekazywana dalej. Może się wydawać, że sześć tygodni to nie jest długo, jednak dla nas jest to bardzo wiele. Po powrocie będziemy się dzielić zdobytymi umiejętnościami i doszkalać inne osoby.

Jeśli chodzi o aspekty formalne podjętej współpracy, do Fundacji „Serce bez granic” należy zabezpieczanie środków niezbędnych do organizacji szkoleń, pobytu członków personelu zambijskiego szpitala w Polsce oraz pomoc lekarzom z Podkarpacia w wyjeździe do Afryki. Będzie ona także odpowiadać na pozyskiwanie sprzętu medycznego, który następnie zostanie wysłany do Zambii. Kliniczny Szpital Wojewódzki zaś udostępnia bazę i wykwalifikowaną kadrę, która pomaga w podnoszeniu kwalifikacji członków personelu CAMH.

Przemawia Bogdan Romaniuk

Przemawia Witold Wiśniewski

Przemawia Stanisław Kruczek

Przemawia dr Agatha Lloyd

Dziennikarze

Uczestnicy konferencji

Fot. Katarzyna Cesarz.