Żeby człowiek nie zapominał…

19.06.2015 Oswięcim

19 czerwca 2015 r., pielgrzymując po śladach Księdza Kardynała, delegacja z Huty Komorowskiej odwiedziła Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Członkami delegacji byli przedstawiciele Muzeum i Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” oraz Dyrekcja Szpitala im. Kardynała A. Kozłowieckiego SJ w Lusace (Zambia).

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Auschwitz-Birkenau i zaangażowaniu Pani Genowefy Bialkovski – Członka Rady Programowej Fundacji i jej przedstawiciela na terenie Niemiec, delegacja zwiedziła Muzeum i złożyła kwiaty pod Ścianą Śmierci na terenie obozu w hołdzie wszystkim zamordowanym w latach 1939-1945. Kwiaty zostały złożone w obecności Pani Anny Skrzypińskiej, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau, przez Panią dr Agathę Lloyd, Dyrektor Szpitala w Lusace, Panią Mailesi Jere – pracownika szpitala, Panią Katarzynę Cesarz – Kustosza Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, i Pana Roberta Wilka – fotografa, przedstawiciela Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

19.06.2015 Oswięcim

19.06.2015 Oswięcim

Fot. Robert Wilk.