Orędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Zambii wygłoszone podczas Dnia Otwartego Szpitala im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

 

1 lipca 2015 roku obchodzono w Lusace (Zambia) Dzień Otwarty Cardinal Adam Memorial Hospital (CAMH). Wydarzenie zgromadziło wielu gości, m.in. hierarchów tamtejszego Kościoła oraz przedstawicieli władz państwowych. Była to także wspaniała okazja do zwrócenia uwagi na ogólny stan służby zdrowia w tym kraju i przyczynek do wznowienia debaty nad ewentualnymi możliwościami polepszenia obecnej sytuacji.

Cardinal Adam Memorial Hospital to najważniejszy w Zambii szpital prowadzony przez tamtejszy Episkopat. W 2014 roku Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” zainicjowała jego współpracę z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem w ramach podjętej kooperacji była organizacja przez nią tegorocznego sześciotygodniowego szkolenia medycznego, w którym udział wzięło dwóch członków personelu CAMH. Zajęcia odbywały się w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie.

Jak poinformował podczas Dnia Otwartego Abp Telesphore George Mpundu – Arcybiskup Lusaki i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Zambii (ZEC) – Cardinal Adam Memorial Hospital stopniowo się rozwija, poszerzając wachlarz świadczonych usług medycznych. Niedawno rozpoczęły pracę nowe oddziały: ginekologiczno-położniczy, urologia, nefrologia i onkologia. Celem CAMH jest stanie się katolickim szpitalem narodowym, oferującym specjalistyczną pomoc na najwyższym poziomie – dodał. W tym dniu Przewodniczący ZEC przypomniał także postać Patrona CAMH – Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, pierwszego kardynała w Zambii i pomysłodawcy budowy placówki.

Cztery nowe oddziały to niewątpliwie ogromny sukces dla CAMH, zważywszy na fakt, że swoją działalność rozpoczynał on jako ambulatorium. Jest to także dowód na to, że konsekwentnie dąży on do tego, aby spełniły się zamysły jego twórców.

Personel CAMH

Odnosząc się ogólnej sytuacji zambijskiej służby zdrowia, Abp Mpundu zapewnił, że Episkopat Zambii będzie nadal intensywnie pracował nad tym, aby oferować pomoc medyczną ludziom najuboższym. Powiedział także, że Kościół katolicki w tym kraju pozostaje w bliskiej współpracy z Ministerstwem Zdrowia Zambii, co ma pomóc w zrealizowaniu ww. celu. Już teraz, Kościół na terenach wiejskich Zambii dostarcza 60% wszystkich usług medycznych.