Wdzięczni za prezentację niesamowitego świadectwa życia i dzieła

 

IMG_20150820_205309

W okresie w wakacyjnym przyjmujemy wielu ciekawych gości w  progach Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, zabytkowej oficyny dworskiej rodziny Kozłowieckich. 20 sierpnia br. swoją obecnością zaszczycili nas: Pani prof. Genowefa Bryk, z Grosseto we Włoszech, a także  ks. dr Piotr Bajor z Watykanu  i Pan Fryderyk Kapinos Radny IV Kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.Pani profesor Genowefa jako konserwator zabytków, znawca sztuki, kustosz i muzealnik, a także tłumacz języka włoskiego, po oglądnięciu Muzeum, wyraziła swoje uznanie za ekspozycję zbiorów i  włożoną pracę Panu Dyrektorowi Bogdanowi Romaniukowi i Panu Dariuszowi Bździkotowi Sekretarzowi Fundacji. Zauważyła, że Fundacja   dołożyła wszelkich starań aby godnie i  profesjonalnie przedstawić sylwetkę tego wielkiego Polaka Kardynała Kozłowieckiego SJ.Zaś ks. dr Piotr Bajor, który pracuje w Kongregacji Edukacji Katolickiej  i jest jednym z około 30 polskich księży pracujących w Watykanie. Od siedmiu lat urzęduje w Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, czyli odpowiedniku świeckiego ministerstwa oświaty. Kongregacja, w której pracuje ks. Piotr zajmuje się sprawami katolickiego szkolnictwa, które dzielą się na trzy grupy dotyczące: szkół katolickich, seminariów duchownych oraz wydziałów i uniwersytetów katolickich. Ks. Piotr, odpowiada za sprawy uniwersytetów katolickich i wydziałów kościelnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym i w Polsce.[1] Po zwiedzeniu Muzeum i zapoznaniem się z postacią Kardynała Adam Kozłowieckiego SJ,  ks. Piotr napisał  w księdze pamiątkowej Muzeum:

,,Wdzięczni za prezentację niesamowitego świadectwa życia i dzieła Kardynała Adam Kozłowieckiego z życzeniami owocnego rozwoju Fundacji w dziele edukacji młodych pokoleń Polaków w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Dnia 20 sierpnia 2015 r.”  Pod wpisem podpisali się również: Pani Profesor Genowefa Bryk z Grosseto i Fryderyk Kapinos z Mielca -z Woli Mieleckiej.

 

 

 

 

IMG_20150820_204922

Ks. dr Piotr Bajor wpisujący się do pamiątkowej kroniki Muzeum

 

Fot./Tekst Katarzyna Cesarz

 

[1] http://www.wolamielecka.pl/aktualnoci-paraf-2015/1293-ks-dr-piotr-bajor-odznaczony-przez-papiea

 

Mielec, 31/08/2015

Dyrekcja i Zarząd Muzeum im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ Fundacja im.Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego “Serce bez granic”  Huta Komorowska,” gm. Majdan Karolewski

 

Szanowni Państwo,

zaszczycona budującymi słowami jakimi obdarzyli nas Państwo na stronie internetowej Muzeum i Fundacji ks. Kardynała Kozłowieckiego z okazji naszej wizyty w dniu 20 sierpnia b.r. pragnę wyrazić wielką wdzięczność i podziękowanie za serdeczną gościnność i za Państwa pełną dyspozycję do zapoznania nas z bogatym dorobkiem tejże Fundacji i z jej bogatym materiałem muzealnym.

Zetknięcie się z ideą Serca bez granic, najważniejszym celem Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego założonej dla pamięci jednego z najbardziej zasłużonych misjonarzy w Afryce, stało się dla mnie okazją do głębokiej refleksji o powołaniu jakie może spotkać człowieka w każdej chwili jego życia i o potencjale ,,Serca” w różnych kontekstach życia. Refleksje te, zwłaszcza po zwiedzaniu Muzeum Kardynała Adama Kozłowickiego SJ, mieszczącego się w odrestaurowanej oficynie dworskiej niegdyś należącej do dworu Kozłowickich, nie rozstaną się już nigdy ze mną.

Począwszy od udokumentowanych aktów poświecenia, pomocy i miłosierdzia ludzkiego, jakie miały miejsce w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau, poprzez bohaterskie czyny młodych żołnierzy i ludności cywilnej podczas II wojny Światowej, do Dzieł Misyjnych w Afryce, pracy wśród trędowatych, “ostatnich” na ziemi, znajdujemy świadectwa operatywnej aktywności misjonarzy w różnych jej formach. Fakty o znaczeniu już historycznym, ilustrowane muzealnymi materiałami i kompetentną wiedzą naszej przewodniczki, Kustosza, Członka Dyrekcji i samego Dyrektora Muzeum, stały się nam dostępne w całej swej zawartości. Wykorzystując w sposób optymalny każde miejsce muzealnych pomieszczeń, zgromadzone eksponaty zostały wystawione bardzo umiejętnie, tak aby mogły pełnić także funkcje dydaktyczną. Dachau, Oświęcim, cała Polska w wojnie, Afryka, to miejsca gdzie realizowały się założenia misyjnych postulatów tak głęboko zweryfikowanych życiem i działalnością Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego, a serce jako symbol życia, miłości i miłosierdzia nie mogło by być lepiej wybranym znakiem dla uniwersalnego pojęcia tych  najwyższych walorów a przede wszystkim  wartości życia ludzkiego.

Dzisiaj, w okaleczonej Afryce wojnami “nie znanymi”, bo o nich się mówi tylko jako o “starciach trybalnych” przemilczając słowo neokolonializm, gdzie najcenniejszy, młody element społeczeństwa afrykańskiego migruje szukając na innej ziemi wolności, bezpieczeństwa za cenę własnego życia, potrzebna, nawet niezbędna, staje się nobilitacja wszystkich ludzi dobrej woli, aby to Serce bez granic nie pozostało tylko symbolem ikonograficznym. Centrum Misyjne jakim staje się Fundacja im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, ma przed sobą olbrzymie wyzwanie, jakim jest tworzenie struktur pomocy w kształceniu nowych pokoleń i nowej świadomości wywodzącej się z przykładu życia i działalności Ks. Kardynała Ojca Misjonarzy, w imię tego Serca.

Okazję do poznania Fundacji i zwiedzenia Muzeum w Hucie Komorowskiej zawdzięczam Panu inż. Fryderykowi Kapinosowi który, poświęcając swój czas zaproponował nam, tj. Ks. Prałatowi Piotrowi Bajorowi z Watykanu, i mnie, wycieczkę do uroczego miejsca z resztkami posiadłości Kozłowieckich, a wśród tych do odrestaurowanej oficyny, gdzie znajduje się Muzeum.

Ks. Prałat Piotr Bajor, pomimo swego, zawsze pełnego harmonogramu, stara się odwiedzać, jak tylko może, rodzinne strony i licznych przyjaciół, pokonując nieraz duże odległości. I tym razem, z wrodzoną mu empatią, nie mógł nie wziąć udziału w interesującej wizycie jaką zaproponował nam wspólny przyjaciel.

Pan Inż. Fryderyk, znany jest szerokiemu społeczeństwu zwłaszcza południowo-wschodniej Polski jako poseł do Sejmiku Regionu Podkarpacia, ale przede wszystkim przez owocną działalność na cele charytatywne. Niezmordowany ideator inicjatyw związanych z konserwacją pamięci narodowej, jest zawsze gotów do pomocy organizacjom parafialnym, ludziom w potrzebie, nie mówiąc o licznym gronie przyjaciół, którym nie odmawia nigdy swego wsparcia. Doskonały menedżer nie tylko w ramach aktywności zawodowej ale i także promocyjnej, inicjatyw kulturowych zwłaszcza naszego regionu.

Ale szczególne podziękowania pragnę złożyć za wyrazy uznania hojne i zobowiązujące wobec mojej osoby i za daną mi możliwość poznania części historii ziemi dotąd mi nieznanej ze swoim cennym dobytkiem i  znakomitymi ludźmi,  wchodzącymi w skład Dyrekcji i Zarządu Muzeum oraz Fundacji imienia Ks. Kardynała Kozłowieckiego SJ, którzy wytrwale pracują nad rozbudową tego potencjału jakim jest “Serce bez granic”.

Wszystkim i za wszystko, moje najserdeczniejsze Bóg zapłać.

 

Mielec, 31/08/2015

Genowefa Bryk