Podziękowanie z Konferencji Episkopatu Zambii

 

Poniżej zamieszczamy oficjalne podziękowanie wystosowane przez Konferencję Episopatu Zambii na ręce Bogdana Romaniuka, Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, i Zarządu Fundacji „Serce bez granic”, w związku z rozwojem współpracy Cardinal Adam Memorial Hospital w Lusace w Zambii z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Pismo z Konferencji Episkopatu Zambii

Konferencja Episkopatu Zambii
Sekretariat: Kapingila House, Kabulonga
P.O. Box 31965, 10101 Lusaka – Zambia
Tel.: +260 211 262613/41, Fax: +260 211 263054 / 262653
Departament Zdrowia

 

01 września 2015 roku

 

Pan Dyrektor

Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic”

 

Dotyczy: Podziękowanie

 

Panie Dyrektorze,

W imieniu Katolickich Biskupów Zambii, chciałbym skorzystać z tej okazji i szczerze podziękować Zarządowi Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, który zainicjował współpracę Cardinal Adam Memorial Hospital (CAMH) w Zambii z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Jesteśmy wdzięczni za umożliwienie sześciotygodniowego szkolenia w zakresie ultrasonografii dla Pani dr Agathy Lloyd i Pani Mailesi Jere, jakie miało miejsce w dniach od 8 maja do 25 czerwca 2015 roku. To stanowi dla nas jasne świadectwo, że CAMH już zbiera owoce tej współpracy. W rzeczy samej, dzięki temu szpitalowi wspomnienie naszego drogiego brata i kolegi kapłana, Kardynała Adama, na zawsze pozostanie żywe wśród narodu zambijskiego.

Jesteśmy także wdzięczni za przyjęcie s. Reginy Mulenga podczas jej wizyty w Polsce w sierpniu 2015 roku i włączenie jej w niektóre programy na rzecz CAMH. Pozostaniemy na zawsze wdzięczni względem Was; słowa nie są w stanie całkowicie wyrazić naszej głęboko odczuwanej radości i uznania dla Waszych wysiłków i poświęcenia.

Na zakończenie, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na kolejną uroczystość podpisania porozumienia o współpracy w dniu 16 września 2015 roku i uczestnictwo w balu dobroczynnym w Hotelu Arłamów, który to wesprze Szpital im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, poprzez budowę domu dla polskich lekarzy i wolontariuszy. Biskupi Konferencji Episkopatu Zambii w pełni popierają ten projekt i pod każdym względem mu błogosławią.

Z poważaniem,
+ Bp George Lungu
Dyrektor ds. Zdrowia