II Przegląd Filmów Misyjnych

 

W niedzielę 13 września w kameralnym gronie podczas VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, odbył się II Przegląd Filmów Misyjnych. Podczas przeglądu mieliśmy możliwość, jedyną w swoim rodzaju, oglądnięcia archiwalnych  filmów o. Stanisława Czapiewskiego SJ z lat 50/60 XX wieku. Filmy te, zostały jednorazowo wyświetlone w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ za zgodą ks. prof. Ludwika Grzebienia SJ i Pana Rafał Wieczyńskiego reżysera filmu dokumentalnego o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, za co  organizatorzy bardzo dziękują.

Podczas seansu mogliśmy zobaczyć m.in. filmy pt. ,,Wodospady Wiktorii”, Jezioro Karibu”, ,,Sierociniec Kasisi” i inne.

 

Ojciec Stanisław Czapiewski SJ, urodził się 14 maja 1911 r. w miejscowości Liniewo k. Kościerzyny.  Mając 16 lat, zgłosił się do Towarzystwa Jezusowego i został przyjęty przez ówczesnego Prowincjała o. Józefa Sawickiego. Dnia 12 sierpnia 1927 r. rozpoczął nowicjat w Kaliszu i 13 sierpnia 1929 r. w Starej Wsi złożył pierwsze śluby zakonne. Humaniora odbywał w Starej Wsi, a następnie w Pińsku i tam zdał maturę w 1933 r. Studia filozoficzne w latach 1933-1936 odbył w Krakowie, a teologię studiował w Lublinie do wybuchu II wojny światowej. 15 czerwca 1941 r. jako młody kapłan został aresztowany przez Rosjan i zesłany na Syberię. 15 stycznia 1942 r. został zwolniony ze zsyłki i przedostał się do tworzonej w tym czasie Armii Polskiej. 5 marca 1942 r. otrzymał przydział do X Dywizji Piechoty, stacjonującej w Ługawoj (kilka godzin jazdy pociągiem na wschód od miasta Ariz w kierunku Ałma-Aty, pod chińską granicę).  W wojskowym mundurze, z odznakami kapitana i z krzyżykiem kapelańskim, zaczął stawiać pierwsze kroki w wojskowym duszpasterstwie w 28. Pułku Piechoty. Przeszedł wtedy szlak przez Kazachstan i Środkowy Wschód do Bejrutu. Od maja 1944 r. był kapelanem Szkół Junackich i Młodszych Ochotniczek z przydziałem do 1. Junackiej Szkoły Mechanicznej w Tel-El-Kebir (Egipt). Okres czteroletniej opieki nad młodzieżą uratowaną z „nieludzkiej ziemi” uważał za ogromnie doniosłą życiową misję. Po ewakuacji szkół do Anglii w lipcu 1947 r. zwolnił się z Armii Polskiej i w kwietniu 1948 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych do Weston koło Bostonu, gdzie ukończył studia. W 1949/50 w Pamfred (Prowincja Nowej Anglii), odbył Trzecią Probację, a ostatnie śluby zakonne złożył 2 lutego 1952 r. w Chicago.

Zamierzał wtedy wyjechać na misje do Afryki, ale przełożeni zatrzymali go w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1950 r. utworzył biuro misyjne. Tę działalność prowadził przez 36 lat, a jej głównym celem było wspieranie finansowe misjonarzy w ówczesnej Północnej Rodezji (dzisiejsza Zambia). Redagował wówczas pismo „Polonia dla Misji Rodezyjskiej”, którego nazwę zmienione w 1953 r. na „Pionierski trud”, a w 1966 na „Wśród Ludu Zambii”. W tym okresie wspierał materialnie wiele inicjatyw podejmowanych przez ks. abpa Adama Kozłowieckiego SJ. Po zakończeniu tego zaangażowania na rzecz misji w 1987 r. osiadł w Hamtramck w USA w parafii św. Władysława i pomagał miejscowemu proboszczowi. W 2005 r. powrócił do Polski i zamieszkał w kolegium jezuitów w Gdyni.

http://jezuici.pl/ojciec-stanislaw-czapiewski-najstarszy-jezuita-w-polsce-konczy-100-lat/

Jak mówi Rafał Wieczyński filmy o. Czapiewskiego SJ,  kręcone były na taśmie 16 mm. Kilkakrotne użycie tych samych ujęć w różnych filmach, a także względne wyrównanie barwne wskazuje na to, że wykorzystywał negatyw. Pozwalało to też, na wykonanie kilku kopii tego samego filmu. Wykonane kopie mogły być odtwarzane w różnych miejscach. Dźwięku zwykle o. Czapiewski nie nagrywał lub nagrywał osobno na magnetofonie przy realizacji wybranych scen, wtedy kiedy mógł skorzystać z czyjejś pomocy. Ścieżkę dźwiękową tworzył już w Studio podczas post-produkcji filmów wykorzystując do tego również nagrania dostępne na rynku filmowym.

Na zakończeni przeglądu zostały wyświetlone filmy promujące Województwo Podkarpackie poprzez: szlaki  turystyki konnej, pieszej, rowerowej, szlaki  architektury  drewnianej, potrawy regionalne oraz instytucje, muzea i wiele podkarpackich ośrodków badań i innowacji jakie znajdują się na terenie naszego województwa.

……………………………………………………………………………….

         Partnerem  w organizacji VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ było Województwo Podkarpackie.

Fundacja im. Księdza Kardynał Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” bardzo dziękuje:

 1. Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Panu Władysławowi Ortylowi
 2. Księżom Biskupom
 3. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Publicznego Gimnazjum
  Nr 1 w Majdanie Królewskim
 4. Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie
 5. Panu Wacławowi Szary, Panu Zdzisławowi Frańczak oraz Panu Stanisławowi Przetacznik
 6. Gminie Majdan Królewski
 7. Gminie Niwiska
 8. Gminie Nowa Dęba
 9. Firmie TOTON SHOW
 10. Firmie „ASTON” z Majdanu Królewskiego
 11. Panu Mariuszowi Wołosz i Robertowi Wilk
 12. Restauracji „Dębianka”
 13. Kołu Gospodyń „DWORZANKI”
 14. Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej
 15. Mediom
 16. Wolontariuszom

 

Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ  zakończyły się…

 Już dziś w Imieniu Prezesa i  Zarządu Fundacji, Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Pana Bogdana Romaniuka

serdecznie zapraszamy do udziału

w IX Dniach Kardynał Adama Kozłowieckiego SJ

do Huty Komorowskiej.

 

 

Katarzyna Cesarz