Uroczystości Centralne VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

 

 Msza Święta w intencji Misjonarzy i ich rodzin 

12 września uroczystości Centralne  związane z VIII Dniami Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ   rozpoczęły się Mszą Świętą, w intencji Misjonarzy i ich rodzin, pod przewodnictwem J. E. Bp. Edwarda Frankowskiego i J.E. Bp George Lungu odpowiadającego za służbę zdrowia z ramienia Konferencji Episkopatu Zambii w Afryce. J.E. Biskup G. Lungu przybył na uroczystości z okazji VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, na zaproszenie Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic”. Dzięki temu  Fundacja może w Polsce doprowadzić do podpisania kolejnej umowy  pomiędzy Szpitalem Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Zambii, a Szpitalem  im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.

Podczas Myszy św. kazanie wygłosił ks. dr Waldemar Cisło z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W swoim kazaniu nieustannie podkreślał, aby  niestrudzenie budować swoje życie na skale, na Jezusie Chrystusie i Eucharystii.  Poświęcił swoje kazanie trzem sprawom:  misyjności, prześladowaniu chrześcijan oraz  sprawom wynikającym z braku Boga w życiu codziennym ludzi na świecie. Ks. dr Waldemar Cisło powiedział, że wszyscy jesteśmy powołani do realizacji nakazu misyjnego począwszy od  ucznia, urzędnika po kapłana. Jesteśmy  chrześcijanami czyli tymi, którzy wiedzą czym jest dobro i poprawiają  świata. Podając  drastyczne przykłady prześladowań chrześcijan na świecie uświadomił nam  słuchaczom, że świat  przeżywa kryzys wiary, braku Boga.  Nasz kontynent  przeżywa kryzys wiary i wartości, gdzie morduje się  kobiety, mężczyzn i kilkuletnie dzieci. Wszystko to, rodzi się w umysłach ludzi, którzy nie potrafią kierować się miłością i nie mają Boga w sercu.

Nawiązując do imigrantów na całym świecie wyraźnie też podkreślił, że  Kościół katolicki w Polsce materialnie i duchowo wspiera prześladowanych.

Podając przykład Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, który kochał bliźniego swego, aż po miłość swoich nieprzyjaciół, podkreślił wartość  tego miejsca  i tych uroczystości oraz  wszystkich ludzi zaangażowanych w działa misyjne na świecie.

Po Mszy świętej, która odbyła się w parku  przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, zaproszeni goście i  osoby zainteresowane zostały zaproszone do Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim na dalszą część uroczystości.  

Link do nagrania TV SERBINÓW

Konferencja

Wielu znamienitych gości i notabli wzięło udział w tegorocznej konferencji w tym dostojni kapłani,  przedsiębiorcy i mieszkańcy Majdańszczyzny.

Konferencja rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu MIRY czyli  Mariny Rysicz – pochodzącej  z  Ukrainy. Artystka posiada niezwykły talent, zajmując się piękną i rzadką sztuką „malowania piaskiem na podświetlanej szybie”. Jej pokaz był unikatowy – scenariusz do niego stworzyła na potrzeby VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ i Balu Dobroczynnego SERCE BEZ GRANIC BLIŹNIEMU SWEMU, który odbędzie się 19 września w Arłamowie  www.sercebezgranic.pl,   w którym uczestniczyć będzie  też ta artystka.  Spektaklowi w Majdanie Królewskim towarzyszyły wzruszenie, zachwyt, podziw i niepowtarzalny klimat, który doceniła już niejedna widownia na świecie.

Następnie J.E. Bp Sandomierski  Krzysztof  Nitkiewicz  wręczył  XIII Statuetkę SERCE BEZ GRANICA, J.E. Bp Jerzemu Mazurowi  SVD ze  Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów).

Biskupowi Ełckiemu, Przewodniczącemu Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, Łotwy i Białorusi, Członkiem Komisji Nadzorczej Caritas Polska i Członkiem Komisji Charytatywnej. W jego imieniu  Statuetkę odebrał   O. Kazimierz Szymczycha ze Zgromadzenia Księży Werbistów, od 2011 pełniący funkcję Sekretarza Komisji Episkopatu d.s. Misji.  Przypisane do Statuetki od 2015 r. pieniądze, na życzenie laureata zostaną przekazane  przez Fundację na rzecz  Afryki.

Bp Jerzy Mazur SVD w latach 1983–1986 pracował w Ghanie. Po powrocie do Polski został w 1986 prefektem, a w 1987 wykładowcą misjologii w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W 1989 objął funkcję radcy prowincjalnego w polskiej prowincji werbistów. W 1992 wyjechał do Baranowicz. Jako proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej stworzył parafię od podstaw oraz wybudował kościół parafialny. Założył kolegium katechetyczne, którego był dyrektorem. Ponadto pełnił funkcję ojca duchownego kapłanów diecezji pińskiej i archidiecezji mińsko-mohylewskiej[1].

Od 1994 do 1998 był redaktorem czasopisma „Dialog”. Od 1994 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Katechetycznej Diecezji Pińskiej. Brał udział w organizacji Synodu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i Diecezji Pińskiej, będąc od 1996 członkiem komisji organizacyjnej oraz sekretarzem komisji koordynacyjnej. W przygotowaniach do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 od 1997 odpowiadał za sprawy ekumeniczne.

W zgromadzeniu werbistów w 1992 został superiorem dystryktu, a w 1997 superiorem regionalnym regii Ural, obejmującej terytorium Białorusi, Rosji i Ukrainy. 23 marca 1998 papież Jan Paweł II  mianował go biskupem pomocniczym apostolskiej Syberii i biskupem tytularnym Tabunii[Święcenia biskupie otrzymał 31 maja 1998 w katedrze Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku. Udzielił mu ich werbista arcybiskup John Bukovsky, nuncjusz apostolski w Rosji, z towarzyszeniem biskupa Josepha Wertha, administratora apostolskiego Syberii, i werbisty Juliana Gbura, biskupa pomocniczego lwowskiego obrządku bizantyńsko-ukraińskiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Veni, Sancte Spiritus” (Przyjdź, Duchu Święty)

18 maja 1999 został mianowany administratorem apostolskim nowo utworzonej administratury apostolskiej Syberii Wschodniej z siedzibą w Irkucku[ zaś 11 lutego 2002, wraz z podniesieniem administratury do rangi diecezji, został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji św. Józefa w Irkucku. Dzięki jego zaangażowaniu w rozmowach z władzami państwowymi i przedstawicielami Kościoła prawosławnego możliwa była konsekracja katedry w Irkucku w 2000. W kwietniu 2002 został zatrzymany na lotnisku w Moskwie w trakcie podróży powrotnej do Irkucka i przymusowo odesłany do Polski. Osiadł w domu werbistów w Michałowicach, skąd kierował diecezją irkucką do kwietnia 2003. 17 kwietnia 2003 r. Jan Paweł II zwolnił go z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji św. Józefa w Irkucku i mianował biskupem diecezjalnym diecezji ełckiejIngres do katedry w Ełku odbył 9 czerwca 2003.

W Diecezji Ełckiej, z inicjatywy Biskupa , między innymi ustanowiono dwa Diecezjalne Sanktuaria Bożego Miłosierdzia, ponadto do diecezji przybyły Siostry Karmelitanki Klauzurowe.

         Po uroczystej nominacji zaśpiewały i zagrały: Magdalena Bąk, Anna Kwas, Joanna Róg i Magdalena Kołcz.

Magdalena Bąk z zespołem z Huty Komorowskiej, śpiew i gitara Maria Bąk,  na skrzypcach  zagrała Karolina Letniowska. (Członkinie zespołu należą do Diakonii muzycznej Ruchu Światło Życie).

 Anna Kwas z Kolbuszowej, ukończyła Liceum Ogólnokształcące. W 2015 roku ukończyła studia na Politechnice Rzeszowskiej, na kierunku technologia chemiczna. Od października 2014 roku jest słuchaczką studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na swoim koncie ma udział w wielu konkursach muzycznych, m.in.: I miejsce w 7. Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Z piosenką przez Europę” w Głogowie Małopolskim w 2009 roku oraz 1. miejsce w 3. Wojewódzkim Konkursie Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej, jaki odbył się w Kolbuszowej w 2009 roku; rok wcześniej zajęła w nim II miejsce.

Na Fletni Pana i flecie poprzecznym zagrała  Joanna Róg z Ropczyc.

Joanna Róg jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim oraz absolwentką Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach, gdzie gra w orkiestrze dętej oraz w zespole FletoForte. Czasami koncertuje na Fletni Pana podczas różnych uroczystości. Dwa lata temu (we wrześniu 2013 roku) została zaproszona do Norwegii, aby tam wraz z orkiestrą z Grong zagrać koncert polsko-norweski.

Następnie na  skrzypcach zagrała Magdalena Kołcz, która pochodzi z Kuryłówki. Jest studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec prof. dr hab. Andrzeja Gębskiego. To młoda, utalentowana skrzypaczka; laureatka 1. miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków w Płocku, uczestniczka wielu kursów muzycznych w kraju i za granicą pod kierunkiem światowej klasy wirtuozów, takich jak m.in.: Konstanty Andrzej Kulka, Edward Zienkowski, Wolfgang Marschner i Roza Fajn.

Zagrała:

 1. Polonez Koncertowy A-dur 21, Henryka Wieniawskiego
 2. Lato– część 3 z „Czterech Pór Roku” A. Vivaldiego (wyk.: Magdalena Kołcz – skrzypce, Aneta Czach – fortepian)
 3. Gabriel’S Oboe From The MissionEnnio Morricone (wyk.: Joanna Róg, Magdalena Kołcz, Aneta Czach)

Po  części artystycznej, która zachwyciła słuchaczy co podkreślił  J. E. Biskup Sandomierski  Krzysztof  Nitkiewicz, wysłuchaliśmy referatu Pani dr Anny Jagodzińskiej z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie pt. ,, Kapłani w pasiakach. Eksterminacja duchowieństwa polskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau w latach 1939-1945″.

Dr Anna Jagodzińska, historyk, Absolwent Uniwersytetu Adama  Mickiewicza w Poznaniu od 2000 r. pracuje w  Instytucie  Pamięci Narodowej w Warszawie na stanowisku starszy kustosz.  Od 2008 r.  w Instytucie realizuje projekt naukowo-badawczy „Eksterminacja duchowieństwa polskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau w latach 1939-1945”.  W ramach realizacji projektu 15 kwietnia 2015 rzorganizowała w Warszawie konferencję naukowo – badawczą „Dachau –niemiecki obóz koncentracyjny miejscem eksterminacji duchowieństwa polskiego w latach 1939-1945 r.” Od 2009 r. publikuje w  Biuletynie „Instytutu Pamięci Narodowej”, Tygodniku „Idziemy”, „Nowa Polska”- dodatek IPN, „Miesięcznik Katolicki- Kórniczanin”, „Gazeta Kościańska”. Współpracuje z  ks. Jackiem Plotą, Kustoszem Muzeum Księży Dachau w Kaliszu przy kościele farnym pw. Świętego Józefa w Kaliszu, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Warszawie, Polska Misja Katolicka w Monachium , Klubem Historycznym im. Gen. Stefana Roweckiego „Grot” oczywiście z Fundacją Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Od wielu lat współpracuje z niemiecką „Gedachtnischbuch fur die Hoftlinge des KZ Dachau – Namen satt Nummeren . Geistliche im. KZ Dachau. [Księża w Dachau-Imiona zamiast Numerów” ].  Wydała dwie publikacje: „Ksiądz Leon Stępniak – więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau i Gusen w l. 1940-1945”  „Oni tam byli”.  Konsultant do filmu w rezRafa Wieczyńskiego ”Kardynał Adam Kozłowiecki ….”  oraz powstałego w 2011 r. filmu w reż. śp. Kamila Kulczyckiego pt. „KL Dachau”. W 2010 r. odznaczona przez Prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego „Złotym medalem za służbę”. W 2014 r. na UKSW uzyskała stopień doktora nauk historycznych. Tematem rozprawy doktorskiej  była:  „Martyrologia duchowieństwa polskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau w l. 1939-1945”. Zmarły w 2013 r. ks. Leon Stępniak, jej Stryj, więzień KL Dachau w l. 1940-1945 przekazał swoje archiwum z prośbą o realizacje testamentu tych, którzy umierając w Dachau mówili: „Wy , którzy wyjdziecie stąd żywi, mówcie i piszcie co oni z nami tutaj robili”- i tak stara się czynić., by nie zapomnieć i dać świadectwo prawdzie.– Z dr ks. Jarkiem Wąsowiczem przygotowuje do wydania : „Dziennik obozowy w Dachau … ks. Jana Wosia. Zaproszona przez Jego Ekscelencje arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do realizacji w Łodzi projektu utworzenia „Miejsca Pamięci martyrologii duchowieństwa polskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau w l. 1939-1945”. (w tym roku przekazała „pasiak obozowy”  ks. Kazimierza Krzyżanowskiego z numerem obozowym 22 189 )

Pani Anna Jagodzińska zakłada Stowarzyszenie „Pamięci księży, więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau w l. 1939-1945”i zaprasza do wstąpienia i do współpracy.

Pani  dr Anna Jagodzińska   m.in. powiedziała :,,W obozie Dachau  uwięziono 2720 księży katolickich; największa liczbę stanowili księża polscy (diecezjalni i zakonni, także alumni i klerycy) 1777(73) z czego zmarło-868 (na 1030 zmarłych), uwolniono  29 kwietnia 1945 r.-830. Uwięziono także 409 księży niemieckich. Przez obóz w Dachau przeszło 250 000 więźniów z wszystkich krajów podbitej Europy, zginęło około 150 000 – na podstawi zachowanych dokumentów ustalono nazwiska około 40 000 zmarłych i taka jest oficjalna lista zamordowanych. Dokładna liczba więźniów i ofiar nie jest znana, gdyż w spisach obozowych nie uwzględniono osób skierowanych do obozu przez gestapo w celu wykonania egzekucji. W dniu wyzwolenia były około 33 000 więźniów z filiami około 64 000.  Wśród więźniów najwięcej było Polaków, około 48 000, zginęło około  15 000.   W dniu wyzwolenia było około 10 000.. W kwietniu 1945 r. KL Dachau  posiadał 143 filie oraz różne kolumny robocze pracujące dla przemysłu zbrojeniowego i prywatnych firm niemieckich. Na tablicy pamiątkowej, umieszczonej przez polskich księży w 1972 r. na terenie obozu  czytamy.

Tu w Dachau co trzeci zamęczony był Polakiem, co drugi z więzionych tu Księży polskich, złożył ofiarę z życia. Ich Pamięć czczą Księża Polscy- Współwięźniowie”.

W tym samym czasie  zebrani  goście  mogli oglądnąć dokumentalny film pt.,, Był przecież Bóg- Dachau, 70 lat po wyzwoleniu” , który przywiozła z Niemiec, Pani Genowefa Bialkovski – Członek Rady Programowej Fundacji im. Ks. Kardynała. Film przygotowała Pani red. Małgorzata Ziętkiewicz z telewizji Polsat i czasopisma katolickiego ,,Idziemy” w konsultacji i z pomocą Pani Genowefy Bialkovski.

Zgodnie z programem kolejnym wykład  wygłosił ks. dr hab. Stanisław Ciślak SJ, przybliżając obecnym przypadającą w tym roku ,, 45. Rocznicę zaślubin Kościołów Polski i Zambii”.

Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie, z którą związany jest od 1997 roku. Duszpasterz przy kościele św. Barbary w Krakowie, rekolekcjonista i spowiednik. Uczestniczył w procesie beatyfikacyjnym o. Jana Beyzyma SJ (1850-1912), Apostoła Trędowatych na Madagaskarze. Wicepostulator w procesie 17 jezuitów – męczenników z okresu II wojny światowej. Autor ponad 200 publikacji z zakresu historii i duchowości Towarzystwa Jezusowego. Należy do Rady Programowej Fundacji im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ ,,Serce bez granic”.

Podsumowując swój bardzo ciekawy wykład ks. Stanisław Cieślak SJ powiedział: ,,uroczysty akt zaślubin Kościołów Polski i Zambii, który dokonał się w dniu (17 maja) Zielonych Świątek w 1970 roku w archikatedrze św. Jana w Warszawie, miał miejsce na progu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Przeszedł do historii obu Kościołów i państw: Polski i Zambii. Akt był pełen symboliki – wyrażał łączność nie tylko między dwoma narodami i Kościołami (Polską i Zambią), ale także dwoma kontynentami (Europą i Afryką) oraz podkreślał jedność Kościoła powszechnego, który składa się z różnych ras, języków, ludów i narodów[1]. Ceremonia z 1970 roku ujawniła więzy duchowe istniejące pomiędzy Kościołem w Polsce i Zambii, które zostały zadzierzgnięte przez jezuitów polskich w 1912 roku, oraz pokazała nieznaną szerzej społeczeństwu w kraju działalność jezuitów polskich na ziemi zambijskiej. Uroczystość z 1970 roku stanowiła impuls dla Kościoła w Polsce do kontynuowania działalności misyjnej w duchu postanowień Soboru Watykańskiego II. Działalność tę nadal prowadzi wielkodusznie i ofiarnie wielu polskich misjonarzy: księży, braci i sióstr zakonnych, ludzi świeckich i wolontariuszy, którzy pracują na wszystkich kontynentach świata, także w Zambii”.

Następnie Pan Bogdan Romaniuk Dyrektor Muzeum Kardynał Adama Kozłowickiego SJ w Hucie Komorowskiej oraz Pani  Elżbieta Szczur Dyrektor IV Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej zaprosili J.E. Biskupa Edwarda Frankowskiego Prezesa Fundacji do uroczystego przyjęcia nowych członków Rady Programowej Fundacji im. Ks. Kardynał Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic”.  Nowymi członkami Rady Programowej zostali Pani Izabela Fac i  Panowie Bogusław Cieśla i Jacek Magoń.

Izabela Fac – doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii; historyk, dziennikarz, absolwentka Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej; członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wieloletni redaktor i pracownik diecezjalnego Katolickiego Radia „VIA”, współpracownik tygodnika „Niedziela” i innych czasopism katolickich, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Przemyślu oraz Sodalicji św. Jadwigi Królowej w Krakowie, współpracownik i wolontariusz Fundacji Pomocy Dzieciom im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, jest ponadto autorką publikacji naukowych, licznych artykułów z zakresu historii i architektury regionu w czasopismach i wydawnictwach regionalnych i ogólnopolskich oraz w mediach elektronicznych.

Pan Bogusław Cieśla bardzo aktywnie pomaga Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” w zakresie organizacji współpracy z Zambią, m.in. w zakresie kooperacji ze Szpitalem im. Kardynała Kozłowieckiego w Lusace. Ponadto wspólnie ze swoją rodziną od wielu lat wspiera działalność misyjną.

Pan Jacek Magdoń – doktor nauk humanistycznych, historyk, nauczyciel dyplomowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest Głównym Inspektorem ds. Orląt Związku Strzeleckiego „Strzelec” i wieloletnim członkiem redakcji Katolickiego Miesięcznika dla Młodzieży „Wzrastanie” oraz współautorem 18-go tomu „Encyklopedii Katolickiej”.

Jednym z  doniosłych w tym dniu punktów uroczystości było wręczenie gratulacji Karinie Krzoska przez J. E.  Biskupa Edwarda Frankowskiego Prezesa Fundacji i Pana Bogdana Romaniuka Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, za zajęcie I miejsca w XIII Olimpiadzie Znajomości Afryki i wiedzy o misjach, uczennicy klasy III o profilu geo-wos w LO Filomatów Chojnickich w Chojnicach.

         Karina Krzoska jest w 2015 r.  najbardziej utytułowanym uczestnikiem olimpiad na szczeblu ogólnopolskim (centralnym) w kraju w 2015 roku. Zdobyła aż siedem tytułów laureata szczebla centralnego, tj.: Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (I miejsce w Polsce), Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawie (III miejsce w kraju),  Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (III miejsce w Polsce), Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny krąg” (VIII miejsce w Polsce), Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (VI miejsce w Polsce), Olimpiady Wiedzy o III RP (V miejsce w kraju). Otrzymała stypendia Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Starosty Powiatu Chojnickiego. Osiągnęła również najwyższą średnią na świadectwie w szkole- 5,89 i została zgłoszona do stypendium Prezesa Rady Ministrów. W 2014 roku Karina zdobyła dwa tytuły laureata oraz dwa finalisty szczebla centralnego olimpiad.

Na tym uroczystości zakończono.

……………………………………………………………………………….

         Partnerem  w organizacji VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ  było Województwo Podkarpackie.

Fundacja im. Księdza Kardynał Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” bardzo dziękuje:

 1. Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Panu Władysławowi Ortylowi
 2. Księżom Biskupom
 3. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Publicznego Gimnazjum
  Nr 1 w Majdanie Królewskim
 4. Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie
 5. Panu Wacławowi Szary, Panu Zdzisławowi Frańczak oraz Panu Stanisławowi Przetacznik
 6. Gminie Majdan Królewski
 7. Gminie Niwiska
 8. Gminie Nowa Dęba
 9. Firmie TOTON SHOW
 10. Firmie „ASTON” z Majdanu Królewskiego
 11. Panu Mariuszowi Wołosz i Robertowi Wilk
 12. Restauracji „Dębianka”
 13. Kołu Gospodyń „DWORZANKI”
 14. Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej
 15. Mediom
 16. Wolontariuszom

 

Patronat medialny objęli:

 1. TVP Rzeszów
 2. Katolicka Telewizja  SERBINÓW
 3. Niedziela
 4. Niedziela Sandomierska
 5. Niedziela Rzeszowska
 6. Gość Niedzielny
 7. Tygodnik „Korso Kolbuszowskie”
 8. Gazeta „Super Nowości”
 9. „VIA” Katolickie Radio Rzeszów
 10. Polskie Radio Rzeszów S.A.
 11. Radio Leliwa
 12. Radio Cmolas
 13. Oficjalna strona internetowa Diecezji Sandomierskiej

 

Dni Kardynała zakończyły się…

Już dziś w Imieniu Prezesa i  Zarządu Fundacji oraz Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

serdecznie zapraszamy

do udziału

w IX Dniach Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

do Huty Komorowskiej.