Polscy misjonarze w służbie Bogu i ludziom – wystawa czasowa do końca września w Muzeum Kozłowieckiego SJ

20150918_084348

Dyrektor Muzeum Kardynał Adama Kozłowieckiego SJ Pan Bogdan Romaniuk, zaprasza do zwiedzenia wystawy czasowej, pt. ,,Polscy misjonarze w służbie Bogu i ludziom”. Dzięki uprzejmości Komisji Episkopatu Polski ds. Misji dzieło Pomocy ,,Ad Gentes” (tłumacz z łac. Do narodów) i ks. Andrzeja Soachal, Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic” mogła zaprezentować wystawę złożoną z 18 roll- up, podczas VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim. Ekspozycja prezentowana też była w Warszawie podczas Krajowego Kongresu Misyjnego w 2015 r. Dziś można ją zobaczyć na Podkarpaciu w Hucie Komorowskiej.

Wystawa cieszy się powodzeniem wśród zwiedzających, którzy mogą poznać pracę misjonarzy ze zgromadzenia: Jezuitów, Franciszkanów, Pallotynek, Franciszkanek, Klaretynek i Klaretynów, Józefitek, Werbistów, Salwatorianów i innych.Jest przygotowana bardzo przejrzyście i czytelnie.

-Polscy misjonarze w służbie Bogu i ludziom-

Wystawa została opracowana przez ks. dr Zbigniewa Sobolewskiego i o. Kazimierza Szymczychę SVD. Na podstawie fotografii pochodzących z archiwów poszczególnych wspólnot i instytucji, bardzo dobrze, graficznie opracował ją Sławomir Błażewicz.

Ekspozycja skłania do refleksji i warta jest oglądnięcia i przeczytania zawartych tam treści dotyczących zakonów i zgromadzeń. Mottem przewodnim wystawy są słowa z II Dekretu o działalności Misyjnej Ad Gentes nr 12,Soboru Watykańskiego II. ,, Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne czy religię; nie oczekuje tez żadnej korzyści czy wdzięczności. Chrześcijanie powinni dołożyć starań, aby współpracować z innymi w należytym układaniu stosunków ekonomicznych i społecznych. Ze szczególna troską niech poświęcają się wychowaniu dzieci i młodzieży przez szkoły różnego stopnia, które należy uważać nie tylko za doskonały środek kształcenia i rozwijania młodzieży chrześcijańskiej, lecz jednocześnie za najważniejszej wagi usługę dla ludzi, a przede wszystkim dla narodów rozwijających się, oddaną podnoszeniu godności ludzkiej i przygotowaniu warunków życia bardziej ludzkich. Nadto niech biorą udział w wysiłkach tych narodów, które przez walkę z głodem, analfabetyzmem i chorobami dążą do stworzenia lepszych warunków życia i do umacniania pokoju w świecie”.

Na wystawie można zobaczyć misjonarzy i misjonarki z Polski, których na świecie obecnie jest 2065 i posługują w 97 krajach świata. Najwięcej jest ich w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej w Azji i Azji Mniejszej oraz dalekiej Oceanii.

W 2015 r. w Afryce jest 840 misjonarzy, 374 zakonów, 355 sióstr zakonnych, 80 kapłanów diecezjalnych i 22 osoby świeckie.

W Ameryce Południowej i Środkowej posługuje: 803 misjonarz, 445 zakonników, 166 siostry zakonne, 170 kapłanów diecezjalnych, 22 osoby świeckie.

W Ameryce Północnej: 18 misjonarzy, 10 zakonników, 1 siostra zakonna, 7 kapłanów diecezjalnych.

W Azji Mniejszej i Azji można spotkać: 322 misjonarzy, 150 zakonników,131 sióstr zakonnych, 44 kapłanów diecezjalnych i 7 osób świeckich.

Z dala od kontynentu pracuje na terenach Oceanii: 71 misjonarzy, 50 zakonników, 13 kapłanów diecezjalnych, 7 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka.

Czy wiesz, że na 6 miliardów ludzi na świecie, tylko co trzeci słyszał o Jezusie!

20150918_083344

Katarzyna Cesarz