Ogłoszenie na Tydzień Misyjny

 
Drodzy Przyjaciele Misji,

Tydzień Misyjny jest okazją do szczególnego docenienia pracy i dorobku misyjnego Kościoła reprezentowanego zarówno przez duchowieństwo jak i osoby świeckie.

Zwracamy się z uprzejmą, aby w tym szczególnym czasie skierować uwagę na dar życia dla Misji Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Niech informacje o pracy tego Wielkiego Kapłana popłyną nie tylko z ambon, ale również poprzez parafialne i szkolne strony internetowe oraz portale społecznościowe.

Będziemy szczególnie wdzięczni za zaproszenie swoich wiernych, przyjaciół, grup katechetycznych i członków kół misyjnych do spotkania z pamięcią o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ w Muzeum Jego Imienia w Hucie Komorowskiej – miejsca w sposób szczególny upamiętniającego bogate życie tego Wielkiego Misjonarza i Polaka.

Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
i Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granicˮ