Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. Mój list do Dzieciątka Jezus

konkurs z listą

Organizatorzy:

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej

Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sandomierskiej

Regulamin

 1. ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA KONKURSU
 2. Organizatorami są:

– Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”;

– Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej;

– Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej.

 1. Termin przysyłania pracy: do 20 grudnia 2015 r. (niedziela).
 2. Adres na który należy przesłać lub dostarczyć pracę konkursową:

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Huta Komorowska 32A, 36-110 Majdan Królewski, powiat kolbuszowski.

 1. Zwycięzcami konkursu zostają prace w kategorii szkół podstawowych klas 0-3, klas 4-6, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych (j.w) .
 2. Przewiduje się nagrody dla najlepszych prac I, II, III miejsce i wyróżnienia.
 1. CELE KONKURSU
 2. Promocja wiedzy o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, „Misjonarzu Afryki”, w Polsce i na świecie.
 3. Popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie wśród ludzi młodych.
 4. Integracja i współzawodnictwo różnych środowisk i organizacji.
 5. Ewangelizacja poprzez sztukę kaligrafii.
 6. Rozwój twórczości sztuki religijnej.
 7. Ukazanie dorobku artystycznego amatorów.
 8. Propagowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu.

 III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY

 1. Jury powołane przez organizatorów oceni nadesłane prace.
 2. Każdy młody artysta może wykonać jedną pracę plastyczną w formacie A4. ,,Mój List do Dzieciątka Jezus”, powinien być napisany odręcznie, pismem kaligraficznym. Forma papieru i grafika powinna być dostosowana to treści listu.

List może zawierać od 15 do 50 zdań. (Jury zastrzega sobie prawo, że prace nieczytelne nie będą oceniane).

 1. ,, Mój List do Dzieciątka Jezus” może zaczynać się od słów: Dziękuję Ci, Proszę Cię, itp.

4.Jury będzie oceniać:

– sztukę kaligrafii,

– własny autorski tekst,

– dobór środków artystycznych, technikę,

– ogólny wyraz artystyczny i estetykę .

Uwaga: prac  napisanych na komputerze, Jury nie biedzie oceniało!

 1. Postanowienia jury są ostateczne.

8.Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody, których organizatorzy nie będą przesyłać. Będą do odebrania 10 stycznia 2016 r. w Radomyślu nad Sanem.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 Razem z nadesłaną pracą należy dołączyć następujące informacje:

 1. a) Czytelnie napisane
 2. Imię i nazwisko autora,……………………………….
 3. Szkoła, dokładny adres i nazwa

PIECZĘĆ SZKOŁY………………………………….

 1. ……………………………………………………….
 2. Wiek ucznia ………………………………………………
 3. Imię i nazwisko nauczyciela – rodzica, opiekuna, jego adres e-mailowy,
 4. Telefon do opiekuna lub do szkoły.

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa do 20 grudnia 2015r.
 2. Prace plastyczna należy przesłać na adres :

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

      Huta Komorowska 32A

      36-110 Majdan Królewski

 

tel. do  kontaktu: 15 811 12 64

 

 1. Ze względów organizacyjnych, organizatorzy podkreślają, że po przesłaniu pracy na konkurs nie ma możliwości zwrotu pracy autorowi.

 

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

 1. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Materiały dostarczone do organizatorów nie są odsyłane.

– Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

-Organizatorzy nie zwracają kosztów przesyłki pocztowej.

– Wszelkie materiały nadesłane na konkurs, stają się są własnością organizatorów Konkursu,
z możliwością publikacji i druku.

-Organizatorzy nie ponoszą kosztów podróży po odbiór nagród

-Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w gestii uczestników Konkursu.

 

 1. RAMOWY PROGRAM w RADOMYSLU NAD SANEM

Termin: 10.01.2016 r. (NIEDZIELA)

11.00 – Msza św. uczestników konkursu

12:00 – Rozdanie nagród,

Koncert kolęd,

Agapa – posiłek.

 

 

Szczegółowy protokół pokonkursowy po obradach jury

oraz ramowy program rozdania nagród

zostanie ogłoszony 31 grudnia 2015 r. na stronie internetowej

www.cardinalekozlowiecki.pl

 

1

2

3

4