ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „Mój list do Dzieciątka Jezus”

plakatpoprawione konkurs                                            Huta Komorowska, 30.12.2015

Protokół z Ogólnopolskiego konkursu plastyczno literackiego ,, Mój list do Dzieciątka Jezus”

Zadaniem uczestników konkursu pt. „Mój List do Dzieciątka Jezus” było przygotowanie napisanie listu przesłanie go na adres Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej do 20 grudnia 2054 roku. List powinien być napisany własnoręcznie, posiadać autorski tekst, wykonany dowolną techniką i posiadać ogólny wyraz artystyczno-estetyczny.

Organizatorami konkursu byli:
• Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”
• Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej
• Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej
• Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sandomierskiej

Do konkursu zostało zgłoszonych 250 prac, m.in. z:
• Szkoły Podstawowej nr 6 im. Żwirki Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu
• Zespołu Szkół w Trześni im. Jana Pawła II w Chorzelowie
• Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
• Szkoły podstawowej w Kopciach
• Zespołu Szkół w Raniżowie
• Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zielonce
• Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Majdanie Królewskim
• Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach
• Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
• Publicznej Szkoły Podstawowej z Woli Rusinowskiej
• Szkoły Podstawowej w Komorowie
• Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej
• Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu
• Zespołu Szkół w Trześni
• Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich
• Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichowskiej w Zawichoście
• Zespołu Szkół w Chorzelowie
• Szkoły Podstawowej nr 1 w Humniskach
• Szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej
• Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Staniszewskiem
• Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
• Akcji Katolickiej z Rudnika nad Sanem
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze
• Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej
• Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu
• Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym
• Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
• Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – Gimnazjum nr 3 w Mielcu
• Niepublicznego Gimnazjum I Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
• Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
• Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
• Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
• Katolickiej Szkoły podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwienne

Jury w składzie:
1. Ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej i Papieskich Dzieł misyjnych Diecezji Sandomierskiej
2. S. Lucyna Bochenek ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek ze Starej Wsi w Majdanie Królewskim
3. Pani Elżbieta Szczur – Nauczyciel
4. Pani Katarzyna Cesarz – Kustosz Muzeum Kardynała Adama Kardynała Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej
5. Pani Justyna Anna Grzyb – pracownik Muzeum Kardynała Adama Kardynała Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej
Po przejrzeniu wszystkich prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniło następujących laureatów:
Kategoria: Klasy 0-III Szkoły Podstawowej:
Miejsce I:
Dominika Dyl (5 lat), Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach, opiekun Jolanta Fietko.
Miejsce II:
Martyna Sienica (9 lat), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, opiekun s. Marzena Kucharska ZSAPU.
Miejsce III:
Hubert Kostecki (9 lat), Niepubliczna Szkoła nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, opiekun Halina Czerniawska.
Łukasz Maciąg (9 lat), Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim, opiekun Beata Krystel.

Kategoria: Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej:
Miejsce I:
Klaudia Sierpina (11 lat), Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu, opiekun Barbara Mądro.
Mateusz Dolot (13 lat), Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu, opiekun Barbara Mądro.
Miejsce II:
Julia Kosarz (klasa V), Szkoła Podstawowa w Pakoszówce, opiekun Bernardyna Kędra.
Sylwia Tomczyk (12 lat), Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze, opiekun Małgorzata Franuszkiewicz.
Miejsce III:
Klaudia Rydza (11 lat), Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu, opiekun Barbara Mądro.
Bartłomiej Sasor (klasa IV), Zespół Szkół w Chorzelowie, opiekun Kamilla Muniak.
Jakub Świątek (11 lat), Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu, opiekun Barbara Mądro.
Magdalena Bielaszka (11 lat), Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu, opiekun Barbara Mądro.

Weronika Pępkowska (10 lat), Szkoła Podstawowa SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwienne, opiekun Agata Brzuchacz.

Kategoria: Gimnazjum:
Miejsce I:
Magdalena Bernat (14 lat), Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym, opiekun Barbara Ćwięka-Występek.
Miejsce II:
Dominik Chaim (14 lat), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej, opiekun ks. Sławomir Mrózek
Miejsce III:
Kamil Ruta (13 lat), Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu, opiekun Anna Oleksiak.
Mikołaj Majka (13 lat), Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Tanobrzegu, opiekun Marzanna Łuczak.

Kategoria: Szkół Ponadgimnazjalnych:
Miejsce I:
Gabriela Ziętek (17 lat), Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, opiekun Katarzyna Wachowska.
Miejsce II:
Oliwia Fitał (16 lat), II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, opiekun Katarzyna Czopik.
Kategoria: Szkoły Specjalne:
Miejsce I:
Patryk Preneta (15 lat), Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej Dolnej, opiekun Irena Krawiec.
Miejsce II:
Hubert Frańczak (10 lat), Niepubliczna Szkoła nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, opiekun Halina Czerniawska.
Miejsce III:
Natalia Zawadzka (9 lat), Niepubliczna Szkoła nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, opiekun Halina Czerniawska.
Patryk Czyż (10 lat), Niepubliczna Szkoła nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, opiekun Halina Czerniawska.

Wyróżnienia:
1. Dawid Zarzycki (5 lat), Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach, opiekun Jolanta Fietko.
2. Justyna Laba (9 lat), Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach, opiekun Alicja Ryba.
3. Tomasz Wójtowicki (9 lat), Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, opiekun Marzena Antoniuk.
4. Aleksandra Koń (14 lat), Zespół Szkół w Dzikowcu, opiekun Alina Pisarczyk.
5. Przemysław (klasa I) i Julia Bakaj (klasa O), Szkoła Podstawowa w Staniszewskim, opiekun Anna Żak.
Komisja podkreśla wysoki poziom nadesłanych prac na konkurs „Mój list do Dzieciątka Jezus”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Dziękujemy opiekunom za przygotowanie dzieci i młodzieży i jednocześnie zapraszamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez Fundację i Muzeum im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.