Gratulacje dla Czcigodnego ks. Tomasza Atłasa

Czcigodny ks. Tomasz Atłas
Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych

W imieniu Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ i Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej składamy na ręce Księdza gratulacje z okazji ponownej nominacji na stanowisko Dyrektora Krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych.
Z ogromną radością przyjęliśmy informację o decyzji prefekta Kongregacjids. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoniego o ponownym wyborze Księdza na drugą kadencję na tym stanowisku, która jest znakiem wielkiego szacunku, zaufania oraz uznania Księdza wiedzy i bogatego doświadczenia w tej dziedzinie.
Wiemy, że w tej kadencji jednym z największych wyzwań, jakie przed Księdzem stoi, będzie jubileusz 100-lecia Papieskiej Unii Misyjnej. Pragniemy życzyć Księdzu Dyrektorowi wielu Łask Bożych. Niech nieustająca opieka Matki Bożej oraz Jej wstawiennictwo będą pomocą i drogowskazem w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Życzymy Księdzu siły do wzrastania i działania w duchu miłości do bliźniego. Niech Duch Święty kieruje Księdzem jako strażnikiem rozwoju i trwałości Papieskich Dzieł Misyjnych dla dobra Kościoła w Polsce i na świecie.
Zapewniamy o modlitwie w tych i innych intencjach, związanych z trudną pracą, jaką jest działalność we współczesnym świecie na rzecz Świętych Misji.
Przesyłamy Księdzu Dyrektorowi słowa braterskich pozdrowień i dar modlitwy zanoszonej do Boga przez pełne miłości Serce Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie Panu,

Bp Edward Frankowski
Prezes Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego
,,Serce bez granic

ks. Daniel Koryciński
Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej