Bp Edward Frankowski obchodzi 27 rocznicę przyjęcia sakry biskupiej

róże

Czcigodny Bp Edward Frankowski

Biskup  senior pomocniczy diecezji sandomierskiej

W imieniu Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”  i Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ jednocześnie  Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej składamy na ręce Jego Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia z okazji 27 rocznicy przyjęcia sakry biskupiej z rąk Biskupa Ignacego Tokarczuka.

Prosimy przyjąć słowa najlepszych życzeń, wielu łask Bożych  w realizacji powierzonej funkcji i powołania, oraz wytrwałości w niestrudzonym ,,budowaniu na skale Kościoła sandomierskiego” dla dobra tego i następnych pokoleń Polaków.

W tym szczególnym dniu zapewniamy Jego Ekscelencję o naszej modlitwie we wszystkich intencjach Biskupa za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i naszego patrona Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w  tym szczególnym Roku Miłosierdzia Bożego wspólnie zanosząc prośby i dziękczynienie do Boga Ojca przez pełne miłości Serce Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Przepełnieni wdzięcznością i radością za dar Twego powołania , zapewniamy o naszej modlitwie,  nie tylko w tym szczególnym dniu ale też na co dzień.

Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie Panu,  

 Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego  ,,Serce bez granic”

ks. Daniel Koryciński

Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ  i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej

wraz z pracownikami

Huta Komorowska, dnia  5 marca 2016 r.