Konkurs wielopokoleniowy dla Akcji Katolickiej w Diecezji Sandomierskiej

lokalne ścieżki copia

Konkurs wielopokoleniowy im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod nazwą –

,,Lokalne Ścieżki Misyjne Akcji Katolickiej

Narracja o miejscach nieznanych, a wartościowych w Polsce 

 

Organizatorzy:
Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”  

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej  

 
W konkursie mogą wziąć udział członkowie Akcji Katolickiej działającej na terenie Diecezji Sandomierskiej

 

  • Każdy uczestnik lub grupa może przesłać na konkurs 1 lub 2 notatniki,

przewodnik w formie zeszytu, notesu lub pliku kartek wygodnych w przeglądaniu.

  • Dopuszczone są wszelkie formy kreacji na papierze, np. rysunek, malarstwo,

kolaż, fotografia, rękopis, wydruk, odbitki ksero, druk cyfrowy, wklejki, cięcie, składanie papieru itp.

  • W tegorocznym konkursie myślą przechodnią jest ,,Lokalna ścieżka misyjna”.

Narracja rozumiana szeroko, jako opowieść werbalna, obrazowa czy hybrydowa. Mogą to być plany, opisy, strategie, zapisy nutowe itp. Brane są pod uwagę także koncepcje powstałych, lub mających powstać dzieł, na przykład: szkice koncepcyjne, storyboardyna, zagospodarowanie miejsc ważnych i ciekawych dla promocji wartości chrześcijańskich, również fabuły jako układy zdarzeń; wstępne wersje scenariuszy, miejsc, wydarzeń, wszelkiego rodzaju “odpryski”- szkice myśli, zdarzeń.

  • Notatniki z opisem narratorskim o „Lokalnych ścieżkach Misyjnych” można

dzielić na różne kategorie zależne od intencji autorów i realiów, w których mieszkają członkowie Akcji Katolickiej. W konkursie liczymy na notatniki tworzące swojego rodzaju układ narracyjny o miejscach polecanych  i wartościowych w lokalnym przekonaniu i wybranych przez członków Akcji Katolickiej ze względu na ich wartość misyjną oraz ewangeliczną.

 

Nagrody
Jury przyzna nagrody pieniężne, fundowane, rzeczowe, wyróżnienia honorowe i inne nagrody (wysokość nagród zostanie podana na stronie konkursu w terminie późniejszym).

Termin przyjmowanie prac konkursowych mija 30 czerwca 2016 r. 

Prosimy o przesłanie prac na adres

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Huta Komorowska 32 A,

36-110 Majdan Królewski.

Prosimy o podanie dokładnego adresu Akcji Katolickiej, telefonu i osoby, która będzie mogła odebrać nagrodę 

Rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu 2016 r. podczas IX Dni Kardynał Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej / Majdanie Królewskim

Strona konkursu: www.cardinalekozlowiecki.pl