Zapraszamy na konferencję 22 kwietnia 2016 r.

konferencja stalowa wola

SERCE BEZ GRANIC. ADAM KOZŁOWIECKI SJ – MISJONARZ ŚWIATA.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pt.,, Serce bez granic Kardynał Adam Kozłowiecki -Misjonarz Świata do Stalowej Woli na ul. Ofiar Katynia 8a, w dniu 22 kwietnia 2016 roku ( tj. piątek)

Organizatorami są: Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” i Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli.

Zaproszeni prelegenci to: J. E. Bp Edward Frankowski, Prezes Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”, ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ ( Jezuita) Akademia Ignatianum, ks. mgr Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego i PDM Diecezji Sandomierskiej, mgr Katarzyna Cesarz Kustosz Muzeum ww. Ks. dr Marek Kumor Koordynator ŚDM Diecezji Sandomierskiej.

Konferencja poświęcona będzie dziełu misyjnemu polskiego kapłana, jezuity, więźnia obozów koncentracyjnych, misjonarza.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkich do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ich opiekunów. Głównym celem jest przybliżenie uczestnikom konferencji osobę Kardynała i jego dzieło, które nie zakończyło się wraz z jego śmiercią ale nadal trwa.

Konferencji towarzyszyć będzie również prezentacja filmowa i ciekawe doświadczenia w laboratorium uniwersyteckim.

Osoba do kontaktu ks. Daniel Koryciński Dyr. Muzeum

667 339 673