SERCE BEZ GRANIC, ADAM KOZŁOWIECKI SJ – MISJONARZ ŚWIATA

_DSC8126 _DSC8086 _DSC8094 _DSC8089 _DSC8092 _DSC8096 _DSC8097 _DSC8113 _DSC8102 _DSC8115_DSC8111 _DSC8119 _DSC8123 _DSC8131

_DSC8139

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli młodzież ze szkół średnich w dniu 22 kwietnia b. r. uczestniczyła w konferencji naukowej pt. ,,SERCE BEZ GRANIC, ADAM KOZŁOWIECKI SJ – MISJONARZ ŚWIATA”.

Organizatorami konferencji byli: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauki o Społeczeństwie, Fundacja Uniwersytecka oraz Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”. W nowoczesnej auli powitali zebranych prezes FU p. Jolanta Róża Kozłowska oraz prodziekan WZPiNoS ks. dr Bartłomiej Krzos. Uczestnikiem konferencji był również ks. Bp Edward Frankowski. Prowadzącym konferencję był ks. Daniel Koryciński dyrektor PDM i Muzeum Kardynała Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Prelegenci w swoich wystąpieniach przybliżyli osobę i działalność misyjną Kardynała Kozłowieckiego. Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ z Akademii Ignatianum w Krakowie zaprezentował temat: Kard. A. Kozłowiecki SJ – kapłan, więzień obozów koncentracyjnych, misjonarz. Ks. Daniel Koryciński w swoim wystąpieniu podjął kwestię inkulturacji w świetle encykliki Redemptoris missio Jana Pwała II, ukazując na przykładzie Kardynała proces ewangelizacji ludności Zambii. Pani Katarzyna Cesarz – kustosz Muzeum – uczestnikom konferencji przybliżyła historię Muzeum oraz działalność Fundacji. Młodzież uczestnicząca w konferencji zapoznała się również z działaniami związanymi z przygotowaniem Światowymi Dniami Młodzieży w lipcu 2016 r., które zaprezentował ks. dr Marek Kumór – koordynator ŚDM Diecezji Sandomierskiej. Po zakończonej projekcji filmu Julity i Rafała Wieczyńskich „Granice Serc” – Bp Edward Frankowski podzielił się ze słuchaczami wspomnieniami z pobytu w Lusace oraz zachęcił do budowania dzieła Kardynała w swoich środowiskach, udzielając wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy, jak również środowiska lokalnego. Tego dnia miały miejsce również dni otwarte KUL-u w Stalowej Woli i młodzież mogła zwiedzić budynki i laboratoria uczelni.

Fundacja i Muzeum

Fot. Mariusz Wołosz