SERCE BEZ GRANIC za działalność na rzecz chińskich chrześcijan

IMG_0258

Bp E. Frankowski , wręcza statuetkę przedstawicielowi ks. Romana Malka SVD , O. Antoniemu Koszarzowi SVD, w tle ks. Jan Hou 

 

IMG_0269

 

Od lewej ks. Jan Hou, Ojciec Antoni Koszorz SVD, ks. dr Czesław Noworolnik  

 

IMG_0279

Od lewej: Ks. Jan Hou, Ojciec Antoni Koszorz SVD odbiera gratulacje od J.E. Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza , ks. dr Czesław Noworolnik                                                           

 

Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic ” w dniu  4 czerwca 2016 r. na spotkaniu Rady Programowej Fundacji w Sandomierskim Wyższym Seminarium Duchownym w obecności zaproszonych gości, przyznała kolejną XV Statuetkę ,,Serce bez granic ” za działalność misyjną w Chinach o. Romanowi Malkowi SVD.

 

ks profesor Roman malek

 

prof. Roman Malek urodził się w 1951 roku w Bytowie. W 1969 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) i rozpoczął studia filozofii i teologii w Pieniężnie, a od 1972 roku studiował również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie w 1976 roku przyjął w Pieniężnie święcenia kapłańskie. 

SINOLOG

Jako przygotowanie do pracy w sinologicznym Instytucie Monumenta Serica w Sankt Augustin w Niemczech, o. Roman Malek rozpoczął w 1976 studia sinologii, religioznawstwa porównawczego i historii Kościoła na Uniwersytecie w Bonn, które ukończył w 1984 roku dysertacją Das Chai-chieh lu. Materialien zur Liturgie im Taoismus (Zhaijie lu. Materiały na temat liturgii daoizmu). W czasie studiów o. Malek przebywał również dwa lata na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen na Tajwanie, gdzie studiował język chiński i kulturę Chin.

REDAKTOR

W 1984 roku o. Roman Malek został redaktorem naczelnym kwartalnika „China heute”, przekazującego informacje o religiach i chrześcijaństwie w Chinach, który redagował do 2003 roku. Był również redaktorem naczelnym serii książkowej Instytutu Monumenta Serica – Monumenta Serica Monograph Series czy czasopisma „Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies”. Zainicjował również drugą serię książkową Instytutu Monumenta Serica – Collectanea Serica.

WYKŁADOWCA / DYREKTOR

W 1986 roku rozpoczął wykłady na Filozoficzno-Teologicznym Fakultecie SVD w Sankt Augustin, gdzie w 1998 roku uzyskał stopień profesora. 1987 został pierwszym dyrektorem China-Zentrum, katolickiej instytucji promującej kontakty Kościołów Europy i Chin, którą kierował do 1998 roku. Poza działalnością na Filozoficzno-Teologicznym Fakultecie SVD w Sankt Augustin o. Roman Malek wykładał m.in. na uniwersytetach w Salzburgu, Bonn, Münster i Olsztynie. W 2003 roku napisał pracę habilitacyjną Verschmelzung Der Horizonte: Mozi Und Jesus: Zur Hermeneutik Der Chinesisch-Christlichen Begegnung Nach Wu Leichuan (1869-1944) (Fuzja horyzontów: Mozi i Jezus. O hermeneutyce chińsko-chrześcijańskiego spotkania według Wu Leichuan) na Uniwersytecie w Bonn.

 

PIEKUN, DONATOR, MENTOR

Oprócz wspomnianych inicjatyw o. Roman Malek bardzo zaangażował się w dialog z Kościołem w Chinach, który wspierał m.in. przez pomoc w nawiązywaniu relacji pomiędzy Kościołem w Europie i w Chinach, organizację studiów chińskich seminarzystów, księży i sióstr zakonnych w Niemczech i Polsce oraz opiekę nad nimi. Pośredniczył też w wielu socjalnych  i pastoralnych projektach Kościoła w Chinach.

KAPŁAN Z SERCEM BEZ GRANIC

Mimo ciężkiej choroby w 2011 roku o. Roman Malek nie poddaje się, lecz nadal pracuje nad swoimi licznymi projektami. Dalej dzieli się swoją wiedzą poprzez publikacje i z pewnością uczyni jeszcze wiele dobrego dla Kościoła w Chinach posiadając swoje Serce oddane dla innych bez granic…

WRĘCZENIE STATUETKI

Wręczenia statuetki dokonał Bp Edward Frankowski Prezes, Fundator jednocześnie członek Kapituły Statuetki SERCE BEZ GRANIC Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego wraz z ks. Markiem Flisem Fundatorem Fundacji Ks. Danielem Korycińskim Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej i jednocześnie Dyr. Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej oraz Dariuszem Bździkotem Fundatorem Fundacji a zarazem Sekretarzem Fundacji. Gratulacje i Statuetkę SERCE BEZ GRANIC, odebrali w imieniu nieobecnego na spotkaniu o. Romana Malka  jego przedstawiciele: ks. Antoni Koszorz SVD Prezes Stowarzyszenia  SINICUM, wraz  z Wiceprezesem  ks. dr Czesławem Noworolnikiem i z  ks. Janem Hou.  O. Antoni Koszorz SVD [1]Prezes Stowarzyszenia SINICUM[2] podczas ceremonii, powiedział:,, Bardzo dziękuje, rzeczywiście jego serce jest bez granic, chociaż przykuty teraz do wózka nie może się samodzielnie poruszać, ale myśli nadal o Chinach.  Wyrazem tego jest obecny tu z nami  ks. Jan Hou, którego on skierował tu na studia do Polski  i który wykształcił się tu w Polsce w seminarium księży Werbistów. Ks. Jan nie jest Werbistą jest księdzem diecezjalnym. Pracuje  obecnie dla katolickiej wspólnoty Chińskiej w Warszawie. Chciałbym aby właśnie on podziękował Państwu szczególnie za tą statuetkę i ukazał kim jest i jakie wielkie serce dla misji ma  o. Roman Malek.” 

Jak zaznaczył  obecnym Bp Edward Frankowski Ks. Jan Hou, mówi pięknie po polsku.

Ksiądz Jan Hou[3], zaś podczas wystąpienia bardzo podziękował za to wyróżnienie dla o. Romana, który doskonale zna realia kościoła w Chinach. Jednocześnie zaapelował „Proszę o modlitwę za Kościół w Chinach, prześladowanych biskupów, księży, katolików” Chiński kapłan mówił o ogromnych trudnościach, jakich doświadcza Kościół katolicki w jego kraju. Przypomniał także, że Kościół katolicki w Chinach jest mocno prześladowany, brakuje biskupów. „80 procent księży z jego  diecezji było w więzieniu. Do Polski ks. Yongwang przyjechał w 2007 r. w ramach współpracy z werbistami. Ukończył formację kapłańską w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. Święcenia diakonatu przyjął w czerwcu 2013 r. z rąk bp. Romualda Kamińskiego, a święcenia kapłańskie 9 maja 2015 r. w Chinach. Kościół w Chinach obecnie liczy 13 mln katolików, czyli niecały 1 procent mieszkańców kraju.

Gratulacje

Obecni podczas ceremonii kapłani otrzymali również gratulacje od Bp dr Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Sandomierskiego wraz  z słowami uznania i szacunku za olbrzymi wkład pracy misyjnej o. Romana Malka SVD i całej zakonnej wspólnoty na rzecz ewangelizacji Chin.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego p. Bogdan Romaniuk, obecny na spotkaniu również wyraził  szczególne słowa uznania Werbistą i o. Romanowi Malkowi za jego pracę i oddane serce  misji, a jednocześnie wszystkim misjonarzom Polskim,  kapłanom i zakonnikom pracującym w Chinach.

         

 Ks. dr Czesław Noworolnik. Wiceprezes  Stowarzyszenia SINICUM   wykładowca uczelni Polskich i Afrykańskich, były sekretarz Episkopatu Polski ds. Misji, wykładowca teologii dogmatycznej, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie) – po spotkaniu powiedział:,, Bardzo się cieszę, że Fundacja Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic ” , swoim sercem obejmuje nie tylko Afrykę ale  rozszerza je na cały świat. Osobiście w 2006 r. miałem zaszczyt  spotkać się z ks. Kardynałem Kozłowieckim. Pomagałem ks. Kardynałowi przygotowywać Jego dossier w związku z odznaczeniem francuskiej Legii Honorowej. Dla mnie było to szczególne wyróżnienie, że mogłem przebywać z taką osobowością i słuchać historii jego życia przez całe trzy dni. Kardynał Kozłowiecki był bardzo dobrym, uśmiechniętym oraz bardzo otwartym  kapłanem. Promieniował ciepłem i dobrocią. Zauważyłem, że w jego bezpośrednim towarzystwie serce samo otwiera się na świat.

          

Ks. kard. Adam Kozłowiecki urodził się l kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej. Był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau, jezuitą, który przez 61 lat pracował na misjach w Północnej Rodezji, później Zambii, był  pierwszym arcybiskupem metropolitą Lusaki w Zambii. Na konsystorzu 21 lutego 1998 otrzymał z rąk Jana Pawła II biret kardynalski jako pierwszy hierarcha katolicki z Zambii. Zmarł 28 września 2007 w wieku 96 lat. W 2008 roku powstała Fundacja jego imienia ,, SERCE BEZ GRANIC”, która  wypełnia testament pozostawiony przez patrona, otwierając swoje serce na cały świat.

 

 

         Bardzo dziękujemy ks. dr  Czesławowi Noworolnikowi za dostarczone informacje biograficzne dotyczące o. R. Malka SVD

 

*  *  *

 

 

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” przyznaje Statuetkę „Serce bez granic” osobom duchownym i świeckim, zasłużonym na rzecz misji, oraz tym, którzy niosąc pomoc najbardziej potrzebującym, głoszą Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości. Jej dotychczasowi Laureaci to:

 1. Kard. Medardo Joseph Mazombwe – były Metropolita Lusaki;
 2. Bp Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej;
 3. Jan Wieliński – wieloletni Ambasador Polski w Zimbabwe;
 4. dr Wanda Błeńska, lekarka i misjonarka nazywana „Matką Trędowatych”, która przez ponad 40 lat leczyła chorych na trąd w Ugandzie;
 5. Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień, jezuita – historyk, Rektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie w latach 2004-2010;
 6. Ks. prał. Wacław Kuflewski, wieloletni misjonarz w Zambii, inicjator i pierwszy Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie;
 7. Abp Telesphore George Mpundu – Metropolita Lusaki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Zambii;
 8. s. Jolanta Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, która pracuje w sierocińcu w Kasisi (Zambia);
 9. Ks. Franciszek Woda, jezuita – misjonarz pracujący w Zambii;
 10. Ks. Marceli Prawica – misjonarz (Chingombe, Zambia);
 11. śp. Ks. prałat Jan Krzysztoń – misjonarz (Zambia).
 12. Bp Jan Mazur-misjonarz  Biskup Ełcki
 13. Śp. o. Stanisław Czapiewski SJ
 14.  dr Helena Pyz  lekarz
 15. Ojciec Roman Malek SVD-,

 

 

 

 

 

 Fot. Robert Wilk -Studio IR                                                                            

Kustosz Muzeum

Kard. A. Kozłowieckiego SJ,  Katarzyna Cesarz

————————————————————————–

[1] Ojciec Antoni Koszorz SVD – urodzony w 1933 roku, Czernica, diecezja katowicka. W 1948 roku wstąpił do zgromadzenia Księży Werbistów. 1957 święcenia kapłańskie w Pieniężnie. 1959-1962 studia na KUL Katolicka Nauka Społeczna. Następnie wykładowca historii filozofii oraz katolickiej nauki społecznej w Seminarium Duchownym w Pieniężnie. 1965-1982 sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa w Polsce, a od 1968 roku sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i dyrektor biura Werbistów w Warszawie. 1982-1998 dyrektor wydawnictwa Księży Werbistów Verbinum. 1998-2007 kapelan Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku i organizator Ośrodka Migranta Fu Shenfu w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 98 i jego kierownik. Od listopada 2007 rezydent przy parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie. http://parafiaostrobramska.pl/parafia/duszpasterze/2016-06-05

 

[2] Stowarzyszenie  ,,Sinicum ” im. Michała Boym SJ( jezuity) Michał Boym, Bu Mige  卜彌各 (1612-1659)  jak czytamy w Statucie, utworzyła grupa osób, które od kilku lat w różny sposób angażują się w pracę dla Kościoła w Chinach pracując tam na misjach, przyjmując w Polsce kleryków i siostry zakonne a także poprzez publikacje i pracę wydawniczą. Chińskie „środowisko” od 10 lat spotyka się w podwarszawskim Sulejówku. Sinicum promuje  postawę solidarności z narodami Chin i pośredniczyć w kontaktach między Polakami i Chińczykami, zwłaszcza w zakresie życia kulturalnego, religijnego i edukacji. Wspiera wszelkie inicjatyw służące wzajemnej promocji kultury oraz religii a także wzbogacać Kościół katolicki w Polsce doświadczeniem kulturowo-religijnym Chin. http://www.sinicum.pl/

 

[3] Ks. Jan – Ks. Jan urodzony w 1984 roku, pochodzi z parafii św. Józefa w Prowincji Hebei w Chinach. W 2007 roku przyjechał do Polski, uczył się języka polskiego w Poznaniu przez rok. Od 2008 roku studiował w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Mgr na Wydziale Teologicznym UWM w Olsztynie (teologia pastoralna). W dniu 30.06.2014 przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Romualda Kamińskiego. Wyświęcony 09.05.2015. Od 01.10.2015 duszpasterz Chińczyków w Warszawie i rezydent przy parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie