KONFERENCJA NAUKOWA

2016 - konferencja naukowa - HK

 

Muzeum Kardynała Kozłowieckiego SJ organizuje konferencję naukową: Oblicza tradycji chrześcijańskiej bramą do nowoczesności. Interdyscyplinarne aspekty. w dniu 28.06.2016 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KONFERENCJA NAUKOWA

Oblicza tradycji chrześcijańskiej bramą do nowoczesności
Interdyscyplinarne aspekty

ORGANIZATORZY
Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………….
Tytuł naukowy…………………………………………………………………
Afiliacja: ………………………………………………………………………
Dane kontaktowe:
e-mail…………………………………
tel. …………………………………….
adres do korespondencji ………………………………..……………………………
Temat wystąpienia: ……………………..……………………………………………
Obowiązuje:
25 tys. znaków ze spacjami
Bibliografia z przypisami
Streszczenie artykułu w j. polskim
Prezentacja wykładu do 15 min.

Termin zgłoszenia: 22 czerwca 2016r.
na adres e-mail: danielk7@tlen.pl, fundacja@cardinalekozlowiecki.pl