VIII posiedzenie Rady Programowe Fundacji

Relacja z  VIII posiedzenia Rady Programowej oraz Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, która odbyła się 04 czerwiec 2016 r. tj. w sobotę w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Zwyczajowo spotkanie  rozpoczęło się modlitwą w kościele seminaryjnym.  W wyznaczonej przez Rektora sali obrad nastąpiło  oficjalne powitanie zaproszonych gości  i członków Rady Programowej. Dariusz Bździkot Sekretarz Fundacji  powitał wszystkich   i zaprosił do wspólnej modlitwy prowadzonej przez J.E. Bp Edwarda Frankowskiego.

Sekretarz Fundacji poprosił zebrane gremium o przyjęcie porządku obrad i wybór przewodniczącego posiedzenia. Po modlitwie oraz bardzo bogatym w treści słowie Ks. Bp. E. Frankowskiego, na przewodniczącego posiedzenia wybrano Ks. dr hab. Stanisława Cieślaka SJ. Przewodniczący poprosił Dariusza Bździkota – Sekretarza Zarządu Fundacji o złożenie sprawozdania za okres od 24.05.2015 r. do 04.06.2016 r.

W tym czasie Zarząd odbył 8 posiedzeń. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Fundacji odbywały się spotkania robocze Prezydium Zarządu. Ich głównym celem było: przygotowywanie porządku posiedzeń Zarządu, nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przyjętych zadań, prawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2015 roku Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” zrealizowała kilka znaczących projektów oraz była organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń. Były to między innymi:

1.)        VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego odbyły się w dniach od 11 do 13 września 2015 roku (piątek, sobota, niedziela). W pierwszym dniu odbył się IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Kozłowieckiego pod hasłem „Serce bez granic”. Uczestnicy Festiwalu przybyli do Huty Komorowskiej z terenu całego województwa podkarpackiego. Wydarzenie to uświetnił koncert zespołu New Day. W sobotę 12 września miały miejsce główne uroczystości VIII Dni podczas, których została odprawiona Msza św. przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Wśród celebransów Mszy Św. gościliśmy  ks. Bpa Georga Lungu – przedstawiciela Episkopatu Zambii. W tym dniu odbyła się konferencja naukowa, w ramach której został m.in. wygłoszony wykład Ks. prof. dr hab. Stanisława Cieślaka SJ. Po raz kolejny wręczono Statuetkę „Serce bez granic”. Jej laureatem został Ks. Bp Edward Mazur – odpowiedzialny za misje przy Episkopacie Polski –Biskup Ełcki. Uroczystości te miały bogatą oprawę artystyczną. VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ zakończyły się w niedzielę II przeglądem filmów o tematyce misyjnej.

2.) W Warszawie w dniu 16.09.2015 r. z inicjatywy Fundacji „Serce bez granic” podpisano umowę o współpracy pomiędzy Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie a Szpitalem im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace z udziałem Ks. Bpa G. Lungu, reprezentującego Episkopat Zambii.

3.)19.09.2015 r. po raz pierwszy odbył się bal dobroczynny „Serce bez granic – bliźniemu Swemu” przy współpracy naszej Fundacji oraz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Jego celem było zebranie środków na wsparcie funkcjonowania Szpitala im kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace oraz ochronkę prowadzoną przez Towarzystwo Brata Alberta w Stalowej Woli.

4.)Znaczącym projektem mijającego okresu była współpraca z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, której byliśmy Partnerem w organizacji wyjazdów dzieci z terenów wiejskich na zielone szkoły do Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego. W projekcie „Misja Przyroda” wzięło udział ok. 200 uczniów z 58 szkół podstawowych i gimnazjów. Projekt został zamknięty w październiku 2015 r.

5.)17 listopada 2015 roku obchodziliśmy szczególne uroczystości – drugie „Zaduszki misyjne”, zorganizowane przez Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Podczas Mszy św. i spotkania w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim wspominano w sposób szczególny śp. o. Stanisława Czapiewskiego SJ. Śp. o. Stanisława Czapiewskiego SJ pośmiertnie uhonorowano Statuetką „Serce bez granic”. Biskup Edward Frankowski złożył to wyróżnienie na ręce przybyłej aż z Gdyni przedstawicielom rodziny zmarłego Kapłana – Ryszardowi Tysarczykowi.

6.)W dniach 24-25.11.2015 r. w czasie rekolekcji dla Ks. Biskupów Episkopatu Polski na Jasnej Górze odbyła się przedpremierowa prezentacja filmu o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ autorstwa J. i R. Wieczyńskich.

7.)W roku 2015 nie udało się nam zrealizować projektów, które dla nas miały ważne znaczenie: dokończenie alejek w Parku Rodziny Kozłowieckich; pozyskać środków na projekty zmierzające do realizacji budowy na terenie Parku wioski misyjnej oraz na tzw. „małą architekturę” z budową sceny plenerowej włącznie.

8.)Od lutego 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Europejska Akademia Animatorów Wolontariatu „Przyjaźń nie zna granic” przy wsparciu Unii Europejskiej Erasmus+ realizowanego przez naszą Fundację wspólnie z „Macierzą Polską” na Litwie w Wilnie. Projekt będzie trwał do końca października 2016 r. z powołaniem Akademii Wolontariatu Misyjnego.

9.) W dniu 22 kwietnia 2016 roku odbyła się w Filii KUL-u w Stalowej Woli przy naszym współudziale konferencja pt. ,,Serce bez granic Kardynał Adam Kozłowiecki – Misjonarz Świata”. W trakcie konferencji naukowa była reprezentowana wystawa „Z otwartymi dłońmi”.

10.)Aktualnie trwają prace nad projektem budowy domu dla polskich lekarzy w Lusace. Prace koordynuje Firma KAZEX p. Andrzeja Bajora z Rzeszowa.

11.)Wśród innych ubiegłorocznych wydarzeń, związanych przede wszystkim z działalnością Muzeum w Hucie Komorowskiej, należy wymienić:  koncert Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej, „Ferie i Wakacje w Muzeum”, udział w Europejskim projekcie „Noc w Muzeum”, konkurs pt. ,,List do dzieciątka Jezus” i inne. W Muzeum odbywają się w różnej formie i oprawie warsztaty muzyczne, plastyczne. Dzięki szczególnej aktywności pracowników i wolontariuszy. Muzeum ciągle ubogaca swoją ofertę dla różnych grup wiekowych: uczniów, kół misyjnych, grup duszpasterskich. Na terenie naszego Muzeum odbywają się spotkania grup Akcji Katolickiej, Rad Parafialnych. Muzeum pośredniczy w akcjach Adopcji Serca.

Ze względu na stałe wzbogacanie się zborów muzealnych, eksponujemy je czasowo nadając ekspozycji świeżość i urozmaicenie  Te wszystkie działania powodują, że Muzeum cieszy się dużą frekwencją zwiedzających. W 2015 roku zaszczyciło nas swoją zaangażowaną obecnością 5 600 osób.

Opis działalności  pracy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej przedstawił w formie prezentacji multimedialnej  Dyrektor Muzeum  Kardynała Adama Kozłowickiego SJ i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej  Ks. Daniel Koryciński. Od maja 2015 roku do 31 maja Muzeum odwiedziło Muzeum  blisko 5600 turystów, zorganizowano 37 imprez kulturalnych, stronę Facebooka Muzeum dowiedziało  8 096 osób. Muzeum jest organizatorem: koncertów, konkursów, spotkań formacyjnych, katechetów i nauczycieli z grupami wszystkich etapów kształcenia w większości z czterech Diecezji: Sandomierskiej, Rzeszowskiej, Tarnowskiej oraz Przemyskiej – ponad 5600 odwiedzających. ks. Daniel przedstawił zasoby Muzeum. Muzeum obok działalności polegającej w głównej mierze na propagowaniu życia Kard. A. Kozłowieckiego SJ oraz propagowaniu dzieła misyjnego, prowadzi również szeroką działalność edukacyjną w zakresie historii Regionu i Polski ( historia Rodu Kozłowieckich, majątku, obozy koncentracyjne Dachau, Auschwitz – Birkenau, obóz pracy w Hucie Komorowskiej). Ks. Dyrektor zaapelował do śledzenia stron internetowych. Do szczegółowego zapoznania się z ofertą organizowanych spotkań oraz przedsięwzięć wystawienniczo-kulturalnych organizowanych przez Muzeum  na stronach (www.cardinalekozlowiecki.pl, www.czasnamisje.pl oraz facebook/MuzeumKardynałaAdamaKozlowieckiego).

Obecny na Radzi Programowej  został poproszony o zabranie  głosu  Ks. Prof. Waldemar Cisło- Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ks. Prof. Wspomniał o owocach  wspólnego wyjazdu z przedstawicielami Fundacji w 2013 roku do Kasisi w Zambii w 2013 roku. W sposób bardzo oczywisty przedstawił zagrożenia dla Europy związane z falą migracji uchodźców z Afryki oraz Azji. Przedstawił męczeństwo chrześcijan w tej części świata oraz praktycznie brak reakcji instytucji międzynarodowych na ten fakt. Wypowiedzi Ks. Profesora zostały przyjęte z olbrzymim zainteresowaniem i troską.

Perspektywy rozwoju Fundacji w przededniu 10-ej rocznicy śmierci Wielkiego Patrona rozpoczął Bogdan Romaniuk – jeden z Fundatorów. Wspólnie z pomysłodawcą Andrzejem Bajorem – Prezesem Firmy KAZEX przedstawili koncepcję budowy domu dla polskich lekarzy przy Szpitalu im kard. A. Kozłowieckiego w Lusace,(Zambia- Afryka ). Inwestycja ta to również owoc współpracy z Episkopatem w Zambii. Wsparciu budowy Domu dla polskich lekarz w Lusace.

W dniu 10.09.2016 r. będzie organizowany II Bal Dobroczynny „Serce bez granic – Bliźniemu Swemu” przy współpracy naszej Fundacji oraz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Tegorocznym  celem będzie zebranie środków na wsparcie funkcjonowania Szpitala im kard. Adama Kozłowieckiego w Lusace oraz ochronkę prowadzoną przez Towarzystwo Brata Alberta w Stalowej Woli. Pan Bogdan poinformował, także że wspólnie Zarządem Fundacji przygotowywana jest wystawa o Kardynale A. Kozłowieckim SJ na Uniwersytecie Gregoriańskim we Włoszech. Realnym pomysłem na najbliższy okres jest powstanie Wioski Afrykańskiej w Parku Rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej. Wniosek złożony w 2015 r. nie zyskał akceptacji. Ponawiamy próbę pozyskania środków na jego realizację w bieżącym roku

Pani Genowefa Chmielowiec – „Ambasador Fundacji” w Monachium zaprosiła wszystkich na szczególną uroczystość, która jest również wyjątkowym osiągnięciem Fundacji mijającego okresu, to jest fakt, ukazania się książki pt. ,,Ucisku i strapienia” – pamiętnika więźnia 1939-1945” wspomnień obozowych Kard. A. Kozłowieckiego SJ, w języku niemieckim.  Promocja  tego wydania miała miejsce 11 VI 2016 r. w Monachium. Ks. dziekan Roman Dyląg poinformował o trwającej renowacji kaplicy grobowej Rodziny Kozłowieckich na parafialnym cmentarzu w Majdanie Królewskim. Podziękował też za otrzymane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Majdan Królewski. W kaplicy pochowane są szczątki śp. seniora Adama Kozłowieckiego – Ojca Ks. Kardynała.

Dariusz Bździkot zaznaczył wagę misji edukacyjnej Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w zakresie wychowania patriotycznego. Jednocześnie przedstawił realizację opracowania wojennych losów domu rodzinnego Rodziny Kozłowieckiego. Praca jest przygotowywana przez dr Tomasza Sudoła – historyka IPN w W-wie. Tadeusz Zych – Prezes San Ta-EKO w Sandomierzu, złożył propozycję  przeprowadzania przez jego firmę okresowych zbiórek makulatury, których dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji. Dr Ewa Sęk – pracownik naukowy KUL w Stalowej Woli poinformowała o przygotowywaniu z okazji 10-tej rocznicy śmierci Kar. Adama Kozłowieckiego SJ okazjonalnej konferencji naukowej poświęconej życiu Patrona Fundacji.  W sposób szczególny podziękowano przedstawicielom Firm i instytucji, a także innym osobom o wrażliwych sercach za wymierne wsparcie finansowe i pomoc w realizacji podejmowanych działań. Uroczyste wręczenie Statuetki „Zasłużony dla Misji – Serce bez granic” o. prof. dr hab. Romanowi Malek  SVD  poprzedziła laudacja, którą złożył Ks. Daniel Koryciński – Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. O. prof. Roman Malek urodził się w 1951 roku w Bytowie. W 1969 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) i rozpoczął studia filozofii i teologii w Pieniężnie, a od 1972 roku studiował również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie w 1976 roku przyjął w Pieniężnie święcenia kapłańskie.

Jako przygotowanie do pracy w sinologicznym Instytucie Monumenta Serica  w Sankt Augustin w Niemczech, o. Roman Malek rozpoczął w 1976 studia sinologii, religioznawstwa porównawczego i historii Kościoła na Uniwersytecie w Bonn, które ukończył w 1984 roku dysertacją Das Chai-chieh lu. Materialien zur Liturgie im Taoismus (Zhaijie lu. Materiały na temat liturgii daoizmu). W czasie studiów o. Malek przebywał również dwa lata na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen na Tajwanie, gdzie studiował język chiński i kulturę Chin.

W 1984 roku o. Roman Malek został redaktorem naczelnym kwartalnika „China heute”, przekazującego informacje o religiach i chrześcijaństwie w Chinach, który redagował do 2003 roku. Był również redaktorem naczelnym serii książkowej Instytutu Monumenta Serica – Monumenta Serica Monograph Series czy czasopisma „Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies”. Zainicjował również drugę serię książkową Instytutu Monumenta Serica – Collectanea Serica. W 1986 roku rozpoczął wykłady na Filozoficzno-Teologicznym Fakultecie SVD w Sankt Augustin, gdzie w 1998 roku uzyskał stopień profesora. 1987 został pierwszym dyrektorem China-Zentrum, katolickiej instytucji promującej kontakty Kościołów Europy i Chin, którą kierował do 1998 roku. Poza działalnością na Filozoficzno-Teologicznym Fakultecie SVD w Sankt Augustin o. Roman Malek wykładał m.in. na uniwersytetach w Salzburgu, Bonn, Münster i Olsztynie. W 2003 roku napisał pracę habilitacyjną Verschmelzung Der Horizonte: Mozi Und Jesus: Zur Hermeneutik Der Chinesisch-Christlichen Begegnung Nach Wu Leichuan (1869-1944) (Fuzja horyzontów: Mozi i Jezus. O hermeneutyce chińsko-chrześcijańskiego spotkania według Wu Leichuan) na Uniwersytecie w Bonn.

Oprócz wspomnianych inicjatyw o. Roman Malek bardzo zaangażował się w dialog z Kościołem w Chinach, który wspierał m.in. przez pomoc w nawiązywaniu relacji pomiędzy Kościołem w Europie i w Chinach, organizację studiów chińskich seminarzystów, księży i sióstr zakonnych w Niemczech i Polsce oraz opiekę nad nimi. Pośredniczył też w wielu socjalnych i pastoralnych projektach Kościoła w Chinach.

Mimo ciężkiej choroby w 2011 roku o. Roman Malek nie poddaje się, lecz nadal pracuje nad swoimi licznymi projektami. Dalej dzieli się swoją wiedzą poprzez publikacje i z pewnością uczyni jeszcze wiele dobrego dla Kościoła w Chinach.

Wręczenia statuetki dokonał Bp Edward Frankowski Prezes, Fundator Fundacji, z Ks. Markiem Flisem również Fundatorem Fundacji, Ks. Danielem Korycińskim Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej i jednocześnie Dyr. Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej oraz Dariuszem Bździkotem Fundatorem Fundacji a zarazem Sekretarzem Fundacji.

Gratulacje i Statuetkę SERCE BEZ GRANIC, odebrali w imieniu nieobecnego na spotkaniu o. Romana Malka  jego przedstawiciele: ks. Antoni Koszorz SVD – Prezes Stowarzyszenia  SINICUM, wraz z Wiceprezesem  ks. dr Czesławem Noworolnikiem i z  ks. Janem Hou. Ks. Antoni Koszorz SVD – Prezes Stowarzyszenia SINICUM podczas ceremonii, powiedział:,, Bardzo dziękuje, rzeczywiście jego serce jest bez granic, chociaż przykuty teraz do wózka nie może się samodzielnie poruszać, ale myśli nadal o Chinach.  Wyrazem tego jest obecny tu z nami  ks. Jan Hou, którego on skierował tu na studia do Polski  i który wykształcił się tu w Polsce w seminarium księży Werbistów. Ks. Jan nie jest Werbistą jest księdzem diecezjalnym. Pracuje  obecnie dla katolickiej wspólnoty Chińskiej w Warszawie. Chciałbym aby właśnie on podziękował Państwu szczególnie za tą statuetkę i ukazał kim jest i jakie wielkie serce dla misji ma  o. Roman Malek.”.  Ksiądz Jan Hou zaś podczas wystąpienia bardzo podziękowała za to wyróżnienie dla o. Romana, który doskonale zna realia kościoła w Chinach. Jednocześnie zaapelował „Proszę o modlitwę za Kościół w Chinach, prześladowanych biskupów, księży, katolików” Chiński kapłan mówił o ogromnych trudnościach, jakich doświadcza Kościół katolicki w jego kraju. Przypomniał także, że Kościół katolicki w Chinach jest mocno prześladowany, brakuje biskupów. „80 procent księży z jego  diecezji było w więzieniu. Do Polski ks. Yongwang przyjechał w 2007 r. w ramach współpracy z werbistami. Ukończył formację kapłańską w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. Święcenia diakonatu przyjął w czerwcu 2013 r. z rąk bp. Romualda Kamińskiego, a święcenia kapłańskie 9 maja 2015 r. w Chinach. Kościół w Chinach obecnie liczy 13 mln katolików, czyli niecały 1 procent mieszkańców kraju. Obecni podczas ceremonii kapłani otrzymali również gratulacje od Bp dr Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Sandomierskiego wraz  z słowami uznania i szacunku za olbrzymi wkład pracy misyjnej o. Romana Malka SVD i całej zakonnej wspólnoty na rzecz ewangelizacji Chin. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego p. Bogdan Romaniuk, obecny na spotkaniu również wyraził  szczególne słowa uznania Werbistą i o. Romanowi Malkowi za jego pracę i oddane serce  misji, a jednocześnie wszystkim misjonarzom Polskim,  kapłanom i zakonnikom pracującym w Chinach. Ks. dr Czesław Noworolnik. Wiceprezes  Stowarzyszenia SINICUM   wykładowca uczelni Polskich i Afrykańskich, były sekretarz Episkopatu Polski ds. Misji, wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II- po spotkaniu powiedział:,, Bardzo się cieszę, że Fundacja Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic ” , swoim sercem obejmuje nie tylko Afrykę ale  rozszerza je na cały świat. Osobiście w 2006 r. miałem zaszczyt  spotkać się z Kardynałem Kozłowieckim. Przygotowywałem z nim jego dossier w związku z odznaczeniem francuskiej Legii Honorowej.[1] Dla mnie jest  było to szczególne wyróżnienie, że mogłem przebywać z taka osobowością i słuchać historii jego życia. Co ciekawe przy Kardynale Kozłowieckim był bardzo dobrym, uśmiechniętym oraz bardzo otwartym  kapłanem. Zauważyłem, że w jego bezpośrednim towarzystwie serce samo otwiera się na świat.  Fundacja jak mogłem zauważyć podczas spotkania poprzedzającego wręczenia Statuetki,  wypełnia jego testament  nie zamykając swego serca na Afrykę  ale rozszerza swoją działalności na cały świat.     W sobotnich uroczystościach w Sandomierzu wzięło udział wielu gości, wśród których w sposób szczególny należy zwrócić uwagę na obecność siostry Oktawii Kozłowieckiej – bratanicy Patrona Fundacji. Na zakończenie posiedzenia swoje słowo do uczestników posiedzenia skierowali: Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz, Ks. Bp Edward Frankowski oraz Ks. Prof. Stanisław Cieślak SJ, dziękując wszystkim za aktywny udział w obradach, zwrócili uwagę na znaczenie w Kościele pracy misyjnej nie tylko kapłanów ale również osób świeckich. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz przedstawił stojące przed Diecezją Sandomierską wyzwania w tym zakresie. Zaznaczył rolę w ich realizacji takich instytucji jak Fundacja im.  Księdza Kardynała Kozłowieckiego ,, Serce bez granic”. Ks. Prof. Stanisław Cieślak SJ podziękował wszystkim, którzy przypominając w swych działaniach ducha pracy i życia Kard. Adama stają się nie tylko misjonarzami w swoich lokalnych środowiskach, ale również są autentycznymi świadkami żywego Kościoła. Posiedzenie zakończono wspólną modlitwą pod przewodnictwem Ks. Bp. Edwarda Frankowskiego, który udzielił wszystkim uczestnikom posiedzenia swojego pasterskiego błogosławieństwa.

 

op. Dariusz Bździkot/Katarzyna Cesarz