Wdzięczność zambijskiej młodzieży

W ramach projektu pt. Europejska Akademia Animatorów Wolontariatu „Przyjaźń nie zna granic” przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+, realizowanego również przez Fundację im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic”, jak również przy współpracy z Duszpasterstwem Akademickim KUL-u w Stalowej Woli, zostały zakupione koszulki dla zambijskiej młodzieży z Kazimva. Opiekunem grupy jest ks. Paweł Marek – misjonarz z Diecezji Sandomierskiej.

Akcja była zrealizowana podczas prjektów pomocowych, które przeprowadzili wolontariusze projektu zarówno na Litwie, jak i w Polsce.

altar-boys