Chińskie oblicza Matki Bożej

Wystawa pt.,, Chińskie oblicza Matki Bożej”, która była pokazywana podczas IX Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w dniach 24-26 września 2016 r. dzięki uprzejmości Stowarzyszenia SINICUM w Warszawie, została wyeksponowana po tych wydarzeniach jeszcze dzięki uprzejmości ks. Daniela Korycińskiego Dyrektora Muzeum i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej w kościołach w Nowej Dębię, w Tarnobrzegu w ZS w Dzikowcu, Baranowie Sandomierskim, ZS w Raniżowie i ZSA-E w szkole i parafii w Weryni. fot. Witold Cesarz

Zobacz jeszcze informacje o wystawie http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-gorne-menu/448-chinskie-oblicza-matki-bozej http://www.parafiawerynia.webd.pl/gazetka-65-chinskie-oblicza-matki-bozej.html

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

fot. Witold Cesarz

Zobacz jeszcze informacje o wystawie

http://www.parafiawerynia.webd.pl/gazetka-65-chinskie-oblicza-matki-bozej.html

 

http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-gorne-menu/448-chinskie-oblicza-matki-bozej