24 października minęła 52. rocznica uzyskania niepodległości przez Zambię

 
24 października 1964 r. Rodezja Północna (kolonia brytyjska) stała się niepodległym państwem. Ważną rolę w procesie uzyskiwania przez ten kraj niepodległości odegrał Kenneth D. Kaunda, późniejszy prezydent tego kraju, który w 1959 r. został uwięziony w Salisbury, a na jego prośbę polscy misjonarze – a Kozłowiecki osobiście – opiekowali się jego liczną rodziną.
Kardynał Adam Kozłowiecki SJ odegrał dużą rolę w okresie uzyskiwania przez Rodezję Północną pełnej suwerenności i jest uważany za jednego z ojców niepodległej Republiki Zambii, za co został odznaczony Zambijskim Orderem Wolności.
 
Ze względu na swoją pracę misyjną i działalność społeczną, Kardynał Kozłowiecki jest pamiętany w Zambii jako wielki przyjaciel tego kraju. Ksiądz Kardynał przyjął obywatelstwo zambijskie – był naturalizowanym obywatelem Zambii, gdzie uważany jest za „swojego”.
 
W 52. rocznicę uzyskania przez Zambię pełnej suwerenności należą się jej gratulacje i życzenia, aby trud włożony przez Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, i inne osoby zabiegające o jej wolność i niepodległość, stanowił wzór dla obecnych i przyszłych pokoleń.
 
 
 
Herb Zambii
Archiwum Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”