III Zaduszki Misyjne odbyły się 9 listopada 2016 r.

III Zaduszki Misyjne – rozpoczęły się modlitwą różańcową prowadzoną przez ks. Daniela Korycińskiego Dyrektora Muzeum  Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej oraz Papieskich Dzieł Misyjnych w Kościele p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim.

Ks. Daniel powiedział:”W czasie listopadowej zadumy pragniemy wdzięczną modlitwą ogarnąć tych wszystkich, którzy pracowali w Winnicy Pana,  a już zostali wezwani po wieczną nagrodę. W czasie  Zaduszek Misyjnych wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za posługę zmarłych  misjonarzy i misjonarki, siejących Słowa Ewangelii na rożnych kontynentach. Dziękujmy za ślady Jezusowej obecności jakie zostawili w ludzkich sercach. W tym roku cieszymy się, iż zostanie poświęcona odrestaurowana kaplica rodu Kozłowieckich, na cmentarzu w Majdanie Królewskim, rodu z którego pochodzi Apostoł Afryki kard. Adam Kozłowiecki SJ. Modlimy się za wszystkich misjonarzy z całej Polski przywołując ich z imienia i nazwiska i polecamy również zmarłych z rodziny kardynała Kozłowieckiego. Niech ten czas modlitwy wyjedna dla naszych  zmarłych misjonarek i misjonarzy życie wieczne.”

Msza Św.

Ks. Dziekan Roman Dyląg  rozpoczynając Mszę św. wspomniał, iż  została ona odnowiona dzięki wsparciu funduszy z Urzędu Marszałkowskiego i na ręce  obecnego na Mszy św. pana Bogdana Romaniuka Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego złożył podziękowanie za okazaną pomoc i zrozumienie. Kolejne  słowa uznania zostały skierowane do Wójta Gminy Majdan Królewski pana Jerzego Wilka, za  pomoc w realizację tego projektu – restauracji i konserwacji  rodzinnej Kaplicy Kozłowieckich na cmentarzu w Majdanie Królewskim.

Ks. Dziekan serdecznie podziękował mieszkańcom z  całej Parafii p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim za zgromadzony wkład własny do realizacji  tego zadania.

Do podziękowań dołączył się Bp Edwarda Frankowski, jednocześnie Prezes Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC, który zaszczycił swą obecnością tą uroczystość.

Biskup wyraził swą radość z realizacji tak wielu dzieł na terenie Parafii Majdan Królewski, podziękował  wszystkim za pamięć o historii tego miejsca, o pierwszych właścicielach dóbr Majdańskich oraz wyraził wdzięczność za działanie według zasad Jezusa Chrystusa na rzecz lokalnej społeczności Parafii oraz władz samorządowych.

Podczas Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców, obecni byli przedstawiciele Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce be granic”oraz Muzeum jego imienia.

J.E. Biskup Edward Frankowski przekazał słowa podziękowania wszystkim zaangażowanym w odnowienia kaplicy od Bratanicy Kardynała siostry Oktawii Kozłowieckiej i od  pozostałych członków rodziny, którzy nie mogli przybyć na tę uroczystość. 

Po zakończonej Mszy św. w  procesji na czele z ks. bp Edwardem Frankowskim, wszyscy  odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia,  udali się do Kaplicy Kozłowieckich.

Poświęcenie kaplicy

Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał Biskup Edward  w asyście z  Ks.Dziekanem Romanem Dylągiem i  ks. Danielem Korycińskim  w poświeceniu uczestniczyli również  ks. Marka Flis, Fundator Fundacji im. ks. Kardynał Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic” i ks. Piotr Cieśla wikariusz parafii Majdan Królewski oraz mieszkańcy.

Kaplica Kozłowieckich od tej pory będzie służyć parafii jako kaplica przedpogrzebowa.

***

Odrestaurowana kaplica Grobowa Rodu Kozłowieckich została wybudowana w II połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym, na planie prostokąta, jednoprzestrzenna, zwrócona frontem na północ. Kaplica została wymurowana z cegły, obustronnie wytynkowana, nakryta spłaszczonym, dwuspadowym dachem. Wewnątrz kaplicy na ścianie głównej, nad ołtarzem umieszczona jest, odnowiona obecnie, gipsowa figura Matki Bożej Niepokalanej w przedstawieniu Lourdskim. Figura Maki Bożej, datowana na rok 1879, została ufundowana przez ks. Józefa Tałasiewicza, proboszcza Majdańskiego i profesora dogmatyki w latach 1872 – 1879, o czym świadczy wygrawerowana tabliczka umieszczona na figurze. Konserwacja figury została przeprowadzona przez zakład konserwatorski pani Elżbiety Graboś z Niepołomic koło Krakowa.

W kaplicy, o czym świadczą tablice grobowe pochowani są: Adam Kozłowiecki – ojciec kard. Adama Kozłowieckiego SJ.
Czesław Ostoja Kozłowiecki – ojciec Adma Kozłowieckiego seniora. Helena z Żeromskich Kaczkowska – teściowa Czesława Kozłowieckiego. Teofil Świnka Kaczkowski –  teść Czesława Kozłowieckiego. Salomea z Pęgowskich Kaczkowska – praprababcia kard. Kozłowieckiego ze strony babci Kaczkowskiej. Józef Korab Dolański – jeden z pierwszych właścicieli dóbr Majdańskich.

***

Podczas modlitwy za spoczywających w Kaplicy modlono się również za zmarłych parafian  na cmentarzu  i wspomniani zostali również nie żyjący już bracia Kardynała: Jerzy i Czesław, a także  ich mama Maria z Janochów Kozłowiecka oraz jej matka Maria Justyna z Kaczkowskich Kozłowiecka – babcia kard.oraz bratanek kardynała Henryk Kozłowiecki.

tekst i fot.K.C.

Więcej na Facebooku Muzeum

dscf9107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej poczytaj e kai- https://ekai.pl/diecezje/sandomierska/x105010/majdan-krolewski-iii-zaduszki-misyjne-w-intencji-zmarlych-misjonarek-i-misjonarzy/