Spotkania Misyjne 2016

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej  od momentu, kiedy jego dyrektorem stał się ks. Daniel Koryciński, oprócz zwiedzania Muzeum na miejscu, do oferty Muzeum dołączono  spotkania misyjne z młodzieżą w szkołach.
 
 
Ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej podczas kolejnego
spotkania z młodzieżą w Gorzycach i Nowej Dębie. Podczas spotkań promujących misje na świecie, młodzież poznaje postać Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ i jego pracę misyjną, której poświęcił  się Kardynała pracując na czarnym lądzie ponad 60 lat.
Więcej na Facebooku Muzeum…
K.C.
unnamed-3